Novi direktor Zavoda za kulturo in turizem Kostel je Uroš Jelenovič

0
960

V Zavodu za kulturo in turizem Kostel smo se ukvarjali s kadrovskimi problemi vse od novega leta, ko je nekdanja direktorica ga. Tina Južnič odšla na novo delovno mesto. Sprva smo svetniki na predlog KMVI potrdili v.d. direktorja g. Iztoka Pantarja, ki je zaposlen v PIK-u Petrina kot v.d. direktor. S tem imenovanjem bi bistveno zmanjšali stroške, saj bi za vodenje dveh zavodov imeli enega človeka. Zataknilo se je, ko bi Svet zavoda PIK moral dati soglasje, da se spremeni pogodba in sicer, da je v.d. direktor v ZKT Kostel zaposlen 100 % in v PIK-u 20%, kar je tudi realno na obsežnost dela (kakor je ocenil dosedanji direktor PIK-a), vendar tega soglasja nismo dočakali.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je nato zadolžila OU Občine Kostel, da izvede razpis za direktorja Zavoda za kulturo in turizem. Na objavo sta se v predpisanem roku prijavila dva kandidata, KMVI je na predlog Sveta zavoda ZKT Kostel obravnaval in predlagal Občinskemu svetu imenovanje g. Uroša Jelenoviča za direktorja zavoda. Uroš Jelenovič je prepričal s poznavanjem dela in programom, ki ga je sestavil na realnih osnovah. Ima jasno vizijo, ki vključuje povezavo vseh dejavnikov v prostoru k skupnemu cilju.

Občinski svet je na 23. redni seji dne 7.6. 2017 obravnaval predlog KMVI in potrdil imenovanje g. Uroša Jelenoviča za direktorja ZKT Kostel s 1.7. 2017. Istočasno je OS potrdil tudi zamenjavo v Svetu zavoda ZKT ter namesto gospe Natalie Lisac za nadomestno članico imenoval gospo Tatjano Jakšič.

Za KMVI Občine Kostel

Igor Volf – predsednik.