Poziv k sodelovanju na javni dražbi

0
1052
Vir: www.sidg.si

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., obvešča vso zainteresirano javnost, da na podlagi Pravil družbe Slovenski državni gozdov, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je z dnem 15. 6. 2016 sprejela Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe SiDG, objavlja poziv ponudnikom za sodelovanje na Javni dražbi za prodajo lesa iz državnih gozdov.

Javna dražba za prodajo oblega lesa iglavcev bo v četrtek 30. 03. 2017 ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., na naslovu: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o.: http://www.sidg.si

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.