Rekonstrukcija državne ceste v središču Sodražice

0
880

Ob koncu prejšnjega meseca sta občina Sodražica in Direkcija RS za infrastrukturo s podjetjem CGP Novo mesto podpisala pogodbo o rekonstrukciji dela državne ceste Žlebič –Bloška Polica, in sicer skozi strnjeni dela naselja Sodražica. To je odsek od mostu pri nekdanji gostilni Kaprol pa do Zdravstvenega doma, v dolžini slabega kilometra. Dela zajemajo gradnjo meteorne, fekalne kanalizacije in vodovoda ter javne razsvetljave. Hkrati bodo v zemljo položili tudi drugo električno in kabelsko omrežje. Projekt poleg občine v znesku 30 odstotkov celotne vrednosti s 70-odstotnim finančnim vložkom financira država, oziroma pristojna direkcija. “Ta ureditev bo zagotovo dala novo vsebino najožjemu delu naselja, oziroma trgu, kjer smo že obnovili nekatere stavbe in drugo infrastrukturo,” je dejal sodraški župan Blaž Milavec. Investicija je vredna 800.000 evrov in bo potekala v dveh fazah. Prva se izvaja od Zdravstvenega doma mimo osnovne šole in vrtca proti križišču ter bo predvidoma končana do začetka novembra.

(mgć)