Ribniški projekti v ogledalu Državnega sveta

0
600

Občino Ribnica je obiskal predsednik državnega sveta Mitja Brvar, s članoma Dušanom Strandom, sicer županom občine Ivančna Gorica, ki v tem predstavniškem telesu zastopa socialne, gospodarske, poklicne in lokalne interese v 22. volilni enoti, kamor sodijo tudi občine zahodne Dolenjske, ter Bojanom Kekcem, predstavnikom 14. novomeške volilne enote. Gostitelj, župan Jože Levstek, jim je predstavil gospodarsko-razvojno podobo občine, s poudarkom na tradicionalni izrabi lesa v okviru produktov suhe robe ter nakazal potrebo po čimprejšnji obnovi (ureditvi) prometne infrastrukture, državni cesti G2-106. Tako na Bregu pri Ribnici načrtujejo izgradnjo avtobusne postaje in pločnik, za kar je pripravljen idejni načrt, pri Molu pa naj bi Ribnica dobila prvo krožišče in s tem dokončno uredila obvozno cesto mimo Inlesa. Najdlje je segel projekt ureditve pločnika Nemška Vas – Prigorica, s celotno komunalno infrastrukturo. Levstek je predstavil tudi pobudo za postavitev parka vetrnih elektrarn na grebenu Velike Gore na nadmorski višini 1000 metrov, ter izkušnjo z energetsko samooskrbo Ribnice, saj z daljinskim ogrevanjem na lesno biomaso koncesionar (Petrol) že pet let ogreva skoraj vse Javne zavode, stanovanjska naselja in vse več zasebnih hiš v središču dežele suhe robe. Žal se nadaljuje hromenje podeželja tudi z načrtovano reorganizacijo sistema enot Centrov za socialno delo. Kam vse to pelje, se sprašuje ne le lokalna politika, takšne in podobne namere skrbijo tudi občane. Z razlogom! »Po ukinitvi podeželskih pošt in bank, z zmanjševanjem glavarine manjšim občinam že trda prede,« je poudaril Levstek. Prepričan je, da bi morala država sedaj postaviti ogledalo s podobo pokrajinske ureditve Slovenije, saj bi le tako povezane manjše in srednje razvite občine uresničevale nekatere skupne interese.

(mgć)