Rinža cveti

0
1288
Rastlinje v Rinži, foto: Uredništvo

Reka Rinža zopet cveti. V vodi je bilo že konec aprila moč opaziti alge, kar se nam je zdelo nenavadno glede na to, da se je sanacija reke zaključila nedolgo nazaj, oktobra 2016. Fotografijo rastlinja v Rinži smo zato poslali na Slovensko društvo za zaščito voda.

»Gre za organsko in anorgansko obremenitev, ki se ob različnih vodostajih in letnih časih različno izrazi. Zaradi velikih vsebnosti hranil in značilne hidrologije rek (počasen tok, zamuljen sediment) je odgovor združb pričakovan. V usedlinah koreninijo vodne rastline (različni makrofiti), v vodi pa se pojavljajo alge in cianobakterije, mnoge med njimi zanesljivo tudi toksične. Odstranitev usedlin, ki se je zgodila že večkrat, ni trajna, pač pa je le kratkotrajen ukrep, vzroki prehranjenosti reke pa ostajajo še naprej. Tudi iz poslanih posnetkov je razvidno, da se alge, pa tudi rastline, razraščajo, kar se bo dogajalo tudi v prihodnje. Vnos hranil je pravi razlog temu stanju. Torej če uporabim manj primeren izraz, da reka “cveti”, gre dejansko za razrast alg in cianobakterij, ki imajo obilico dušikovih in fosforjevih snovi, s katerimi vsak dan znova “bogatijo” rečni sistem. Če je teh primarnih producentov zares veliko, kar pomeni, da je evtrofnost visoka, je vpliv na ostale organizme velik. Pri tem nimam v mislih le rib – če te poginejo, je to običajno najbolj vidno. Tudi rastline ponoči dihajo in ker jih je veliko, porabijo kisik, zjutraj pa opazimo mrtve ribe. Vsega drugega, kar pogine, pa seveda ne,’’ je v odgovoru zapisal podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, prof. dr. Mihael J. Toman.