4 mio EUR za vključevanje na trg dela in iskanje zaposlitve

0

ZRSZ predstavil novo info točko Za Pokolpje – aktivno in dejavno!. Včeraj so predstavnice ZRSZ – direktorica OS Ljubljana Barbara Vrtačnik, predstavnica za odnose z javnostmi Tanja Podobnik Zec in vodja projekta Za Pokolpje – aktivno in dejavno! Ana Kukić – predstavile projekt, vreden 4 milijone EUR (85% – ESS, 15% – slovenski proračun).V sklopu projekta delujeta dve info točki, ki sta bili pred kratkim odprti v Kočevju in Črnomlju, slednji sta namenjeni predvsem prepoznavanju potreb okolja in razmeram na trgu dela ter spodbujanju usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih na območju Pokolpja, ki ga zaznamuje nadpovprečna brezposelnost (19, 1 % UE Kočevje, november 2011) Projekt ni namenjen le brezposelnim, ampak tudi vsem, katerih zaposlitev je ogrožena in ostalim neaktivnim prebivalcem, ki niso prijavljeni na ZRSZ.Info točka se nahaja v bivših prostorih Rdečega križa Kočevje.Z info točko želijo omenjenim skupinam približati storitve Zavoda ter nuditi pomoč pri vključevanju na trg dela in pri iskanju zaposlitve. Hkrati naj bi se krepilo sodelovanje z delodajalci, zbornicami in združenji, izobraževalnimi organizacijami, ipd., ki vplivajo na razvoj novih zaposlitvenih možnosti v Pokolpju. Brezposelni, iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, in delovno neaktivni se bodo lahko vključevali v usposabljanja za spoznavanje razvojnih in zaposlitvenih priložnosti regije, organizirani bodo zaposlitveni sejmi, okrogle mize, predavanja, … Projekt sicer vključuje tudi delo na terenu, kar omogoča mobilnost, večjo dostopnost Zavoda, prepoznavanje potreb in ovir v Pokolpju, seznanjanje delodajalcev s spodbudami za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih ter povezovanje lokalnih partnerjev na trgu dela. Info točka v Kočevju, ki se nahaja v bivših prostorih Rdečega križa Kočevje je dobro obiskana, saj jo je v mesecu januarju obiskalo 160 oseb. Katarina Turkovič

Komentarji