Brez sprejetega rebalansa 2

0

V četrtek,  10. 11. 2011, je potekala 11. redna seja občinskega sveta Občine Kočevje (OS OK). Dnevni red je poleg formalnih in ostalih točk vseboval tudi popravek (v nadaljevanju rebalans) proračuna OK, drugič. Po dobrih štirih urah se je zaradi različnih tolmačenj določil poslovnika ustavil na tej točki in seja je bila prekinjena.  Po ustaljeni praksi so bili na vrsti umiki dnevnih točk. Umaknjena je bila peta točka dnevnega reda, to je predlog za umik predlogov za razrešitev in imenovanje članov organov javnih zavodov in javnih podjetij iz obravnave na občinskem svetu. Po tem je bil dnevni red sprejet. V okviru razprave poročila o realizaciji 10. redne seje je svetnik Marko Vizjak predlagal, da bi se najvišje kulturno priznanje Deklica s piščaljo preimenovalo v priznanje Staneta Jarma. Tretja točka je bil predlog letnega programa športa v OK za leto 2012. Bistvo le- tega je, da bodo lahko kočevski športni klubi in društva začeli črpati sredstva takoj po sprejetju proračuna. S to pobudo so se složno strinjali vsi navzoči svetniki. Kot je poudaril g. Janez Maršič, predsednik javnega zavoda za  šport v OK, je to majhen, a vseeno pomemben korak k pomoči športu na Kočevskem za leto 2012. Četrta točka je zadevala rebalans proračuna, drugič. Vsi trije odbori – za finance in gospodarstvo, za infrastrukturo in prostor,  za družbene dejavnosti – so se z rebalansom strinjali. Kljub temu se je seveda razprava razvnela. Svetnik Vizjak se  je med drugim veliko spraševal zakaj je občinska uprava v tem letu dodeljevala rekordno velika finančna sredstva Radiu Univox (za okoli 100.000 € več kot lani) in tudi to, kar je svetnik Davor Štamfelj spisal v amandmaju v katerem predlaga, da se popravi in  prepreči drastično znižanje sredstev za Kočevski mladinski center (to je preko 30.000  €). Svetnik Janko Veber je opozoril na pomanjkljivo gradivo (brez realizacije) in transparentnost, zlasti iz naslova prejema OK iz koncesije za gozdove (dobrih 500.000  €). Navkljub temu in še mnogo več je bilo žal na koncu zaman, saj je svetnica Darja Delač Felda opozorila na nepravilno pojmovanje in tolmačenje točke dnevnega reda ter prepustila ustavno pravni komisiji, da razreši in pojasni nejasnosti. Seja se je s tem prekinila in prepustila za nadaljnjo obravnavo naslednjič. Sergej Ambrožič

Komentarji