Dela na pokopališčih v občini Kostel

0

V občini Kostel smo v tem letu, poleg rednega vzdrževanja, začeli s postopnim urejanjem ograj na pokopališčih, s katerimi upravlja naša občina. Ker so živali popasle in uničile večino rastlin, ki so bile posajene na posameznih grobovih, smo se odločili, da postavimo zaščitne ograje z novimi vrati.

Z deli smo pričeli najprej na pokopališču v Podstenah. Okoli tega pokopališča je že do sedaj stala kamnita ograja, ki pa je bila prenizka in preveč dotrajana, da bi na njo lahko pritrdili kovinske stebre in novo mrežo, zato smo morali zabetonirati nove stebre in podpornike izven že obstoječega zidu, na katere smo namestili ograjo. Delo na tem pokopališču je bilo oteženo, ker v bližini pokopališča ni možnosti priključitve na javno vodovodno in elektro omrežje.

Z deli smo nadaljevali na pokopališču Sveti Štefan. Na tem pokopališču smo večino stebrov pritrdili na že obstoječo betonirano ograjo. V delu, kjer je bila ograja preveč nagnjena, pa smo stebre namestili na zunanji strani ograje. Na tem pokopališču smo postavili tudi nova, višja vrata. Tudi na tem pokopališču je bilo delo oteženo, ker v bližini pokopališča ni možnosti priključka na električno omrežje.

V začetku meseca septembra pa smo začeli z deli na pokopališču pri Fari. Tudi na tem pokopališču smo postavili nova vrata in dogradili del manjkajoče ograje. Nov del ograje se razlikuje od starega dela ograje  v barvi in kakovosti. Zaradi dolgotrajnosti pa bo v prihodnje potrebno zamenjati tudi stari del ograje in se lotiti celovitega reševanja problema stare mrliške vežice.

V prihodnosti bomo nadaljevali z obnovitvenimi deli tudi na ostalih pokopališčih, s katerimi upravlja Občina Kostel.

Nežika Zdravič

Komentarji