Dela s širitvijo ceste od Rudnika do Lavrice so zaključena

0

Štiripasovnica bo močno vplivala na pretočnost prometa na tem območju. Poleg same razširitve pa je bila na drugi strani železniške proge urejena tudi večnamenska pot, po kateri je speljan kolesarski promet in promet pešcev. Obenem je namenjena lastnikom za dostop do njihovih zemljišč.

Za drugi del je izdelana zasnova in sicer za preureditev preostalega dela Dolenjske ceste od Lavrice do križišča pri Osnovni šoli Škofljica, v dolžini približno 4,3 kilometra. Rok za oddajo v recenzijo je mesec oktober.

Ureditev štiripasovnice je ena od rešitev, nujna pa je tudi usposobitev železniške povezave od Kočevja do Ljubljane, vzpostavitev polnega avtocestnega priključka Šmarje-Sap in dodatno omogočanje koriščenja javnega potniškega prometa prek vzpostavitve sistema Park&Ride. Ocenjuje se, da bo avtocestni priključek Šmarje-Sap na dolenjski avtocesti, ki ga bo za štiri milijone evrov (z DDV) gradil CGP, lahko bil zgrajen do septembra prihodnje leto. Za modernizacio železniškega prometa, ki naj bi ga vzpostavili v letu 2018, so sredstva že zagotovljena v proračunih za letos in prihodnje leto. Po vzpostavitvi železniškega prometa na omenjeni progi pa bodo vzpostavili tudi sistem P+R.

 

 

Komentarji