Delo policistov v času stavke

0

Policisti morajo kljub stavki opravljati dela in naloge, ki so jih v času stavke dolžni opravljati. V skladu s 84. členom Zakona o policiji so policisti v času stavke dolžni pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili predstojnikov opravljati naslednje naloge policije:· varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;· preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj;· odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih  iskanih oseb in njihovo izročanje pristojnim organom;· varovanje določenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih  mest in tajnosti podatkov državnih organov;· vzdrževanje javnega reda;· nadzor in urejanje prometa na javnih cestah;· varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;· opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih.Maja Ciperle AdlešičPredstavnica za odnose z javnostmiPU Ljubljana

Komentarji