Evropski teden zmanjševanja odpadkov

0

Med 19. in 27. novembrom 2016 poteka Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je posvečen odpadni embalaži.

Slovenska komunalna podjetja, združena v pobudo Skupaj za boljšo družbo, bomo v sredo, 23.11.2016, v središčih svojih mest in krajev prikazala koliko embalaže proizvede vsak izmed nas na letni ravni. Cilj prikaza je prebivalce opozoriti na problematiko odpadne embalaže, jih spodbuditi k njenemu zmanjševanju in k odgovornejši, trajnostno naravnani potrošnji. 

Odpadna embalaža je resen problem današnje družbe. Na eni strani je tesno povezan z načinom proizvodnje, ker se za pakiranje izdelkov velikokrat uporabi več materialov kot je potrebno, na drugi strani pa tudi z našo potrošnjo, saj vsak dan ustvarimo velike količine odpadne embalaže. Po zadnjih podatkih naj bi tako samo v Evropi proizvedli letno 157 kg odpadne embalaže na prebivalca.

Evropska komisija se zaveda problematike odpadne embalaže in se je v sklopu strategije krožnega gospodarstva zavezala, da bo zmanjšala količino odpadne embalaže ter spodbujala snovanje okolju prijazne embalaže, zato je Evropski teden zmanjševanja odpadkov posvečen prav zmanjševanju količine odpadne embalaže. 

Prikaz količine odpadne embalaže je nastal na pobudo GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, ki je tudi letošnja koordinatorka aktivnosti Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov za Slovenijo. 

Prikaz bo potekel v dvanajstih mestih in krajih po vsej Sloveniji – Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju, Izoli, Novi Gorici, Ilirski Bistrici, Domžalah, Mežici, Trbovljah, Kočevju in občini Krško.

Vabimo vas, da se nam v sredo, 23.11.2016, med 9. in 11. uro pridružite v prostorih Tržnice Kočevje.

 Saša Kljun, vodja ravnanja z odpadki Komunale Kočevje

Komentarji