Festival božičnega kruha na Trubarjevi domačiji

0

Leta 2017 je na pobudo zavoda Parnas iz Velikih Lašč zaživel projekt čezmejnega sodelovanja »Uživam tradicijo« – INTERREG Slovenija-Hrvaška, ki ga povezuje konzorcij štirih slovenskih in štirih hrvaških partnerjev. Vodi ga Biotehniški izobraževalni center iz Ljubljane. »Vsebine tega projekta, ki smo jih kot temelj postavile na začetku, so danes še kako prepoznavne. Skratka, sledimo dediščini, kulturi in običajem s ciljem, da jo ljudje spoznavajo in ohranijo ter jo ponudijo kot produkt,« je dejala Metka Starič, direktorica zavoda Parnas, enega izmed partnerjev tega projekta.

Z namenom vračanja intime božičnega praznovanja v naše domove nosilci izročila pripravljajo razstave in kulinarične delavnice, na katerih spretnosti priprave boljšega testa in testenih okraskov prenašajo na mlajše rodove. Na Trubarjevi domačiji je potekal festival božičnega kruha. Delavnico, ki sodi v okvir projekta, je vodila Lili Mahne. »V okviru tega festivala se vrstijo različne delavnice, razstave in druge aktivnosti vseh partnerjev. Okoli 150 gospodinj tako utrjuje in tudi prenaša to dediščino,« je dejala Metka Starič. Na Velikolaškem obredni kruh poznajo pod imenom poprtnik ali župnek, ki je kot prepoznaven produkt dobil svoje mesto tudi na Kulinaričnemu zemljevidu Dolenjske. Gospodinje ga, pestro okrašenega, pečejo v božičnem času, s seboj pa naj bi prinašal željo po dobri letini in blagostanju. Od leta 2013 je kot nesnovna dediščina vpisana v Registru nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS. In je na dobri poti, pravi Metka Starič, da ga vpišejo na Unescov seznam nesnovne dediščine. Sicer je doslej registriranih 12 nosilcev nesnovne dediščine, tudi z območja občin od Kolpe do Turjaka.

Vodilni partner v projektu Uživam tradicijo je Biotehnični izobraževalni center iz Ljubljane, vodja projekta in koordinator pa je Katja Orehek –Kati. Partnerji s svojimi dejavnostmi vzpostavljajo kulinarično transvezalo od Panonije do Jadrana, ki bo ponujala edinstveno doživetje avtohtone tradicije. Projekt, ki bo končan ob koncu prihodnjega leta, se sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 1,4 milijona evrov.

(mgć)

Komentarji