Gasilca ne naredi blesteča uniforma

0

Gasilci so tisti, ki rešujejo številna življenja in pri tem nosijo veliko odgovornost. Njihovi glavni nalogi sta predvsem požarna zaščita in reševanje, a njihovo delo še zdaleč ne obsega zgolj to, saj je polno takšnih in drugačnih izzivov, ki sodijo v okvir njihovega poslanstva.

Tečaj za starejšega pionirja leta 1972

»Gasilca ne naredi blesteča uniforma, temveč čut do človeka ter pripadnost narodu in domovini – Na Pomoč«!

Gasilci so tisti, ki rešujejo številna življenja in pri tem nosijo veliko odgovornost. Njihovi glavni nalogi sta predvsem požarna zaščita in reševanje, a njihovo delo še zdaleč ne obsega zgolj to, saj je polno takšnih in drugačnih izzivov, ki sodijo v okvir njihovega poslanstva. Sami zvesto sledijo temeljnim človeškim vrednotam, na katere prisegajo. Kako pa je pravzaprav ovrednoteno njihovo delo, s strani lokalnega okolja in države? O tem in še marsičem smo se pogovarjali s poveljnikom Gasilske zveze Ribnica, gospodom Janezom Puželjem.

Obeležitev 80 let delovanja PGD Bukovica

Slika je nastala ob svečani slavnostni seji ob prevzemu nove MB SILA leta 1935

Kateri so največji oziroma najtežji izzivi s katerimi ste se v Gasilski zvezi Ribnica v tem, iztekajočem se letu 2012 soočali?

Največji izziv gasilske zveze Ribnica je nedvomno ohranjati in zagotavljati operativno pripravljenost gasilskih enot po PGD. V letošnjem letu smo v sklopu našega izobraževanja izvedli več tečajev. Že v zimskem času smo (v začetku leta) uspešno izvedli tečaj za čin Gasilec, takoj za njim pa smo izvedli še tečaj za čin Višji gasilec. Za operativne gasilce smo na prvem tečaju pripravili preko 50 kandidatov, na drugem pa več kot 40 kandidatov, med njimi tudi 3 kandidatke. Lahko rečem, da imamo velike probleme na področju predavateljskega kadra, saj zainteresirano članstvo na tem področju ne izpolnjuje osnovnih pogojev, katere predpisuje GZ Slovenije. Tudi na ostalih izobraževanjih smo v skladu s finančnimi možnostmi GZ Ribnica poskušali sodelovati s čim večjim številom naših članov. Po kar nekaj letih imamo novega gasilskega sodnika. V sodelovanju s GZ Loški Potok smo zaključili s tečajem za čin Nižji gasilski častnik, kar v strukturi operativnih enot predstavlja veliko pridobitev, predvsem pa novo znanje. Tudi na področju opremljanja gasilskih enot mnogokrat naletimo predvsem na finančne težave, saj občinski proračuni ne morejo slediti cenovno neugodnemu trendu pri nakupu gasilske opreme. Izjemno nezadovoljni smo z ravnanjem GZ Slovenije, saj v sklopu kategorizacije PGD in pri tipizaciji gasilske osebne in reševalne opreme postavlja izredno visoke standarde. Država sofinancira samo tipizirano opremo in vozila, katera so v skladu s kategorizacijo gasilskih enot, tudi če je to neživljenjsko. V preteklosti je bilo tako kar nekaj avto cistern financiranih izključno iz proračunskega denarja občin kot tudi z izredno visokim odstotkom lastnega denarja PGD.

S katerimi nalogami pa se sicer najpogosteje srečujete?

Utečeno delo po pogodbah z občinama Ribnica in Sodražica nam nalaga opravljanje nalog požarne preventive, zagotavljanje stalne pomoči ob požaru, naravnih nesrečah, kot tudi pri tehničnih nesrečah. Veliko obremenitev sloni na centralnih PGD Ribnica, Sodražica, Sveti Gregor in Dolenja vas. Ne smemo zanemarjati nobenega izmed PGD, saj vsako društvo pokriva svoj okoliš in težko si predstavljamo operativno strukturo brez teh PGD. Tudi pri pomoči ob takšnih ali drugačnih nesrečah po vsej Sloveniji smo prisotni z našimi operativnimi enotami. Posebne naloge so redne vaje po PGD in pa razna tekmovanja, v katerih članstvo preizkuša in obnavlja svoje znanje. Posebno pozornost posvečamo delu z mladino, saj imamo preko GZS veliko različnih tekmovanj ter drugih izobraževanj za mlade. Zaradi finančne stiske žal že drugo leto zapored na tedensko letovanje ne pošiljamo mladinskih gasilskih enot, ki so dosegle najboljše rezultate pri svojem delu.

Katere so tiste osebnostne lastnosti, ki jih sleherni gasilec mora imeti?

Na prvo mesto je nedvomno postavljena pripravljenost gasilca, da po svojih močeh in z vsem svojim znanjem pomaga ljudem v težavah, ne glede na katerem področju je pomoč potrebna. Zavest, da si človeku rešil življenje ali pa ohranil njegovo imetje daje vsakemu gasilcu elan za nadaljnje delo in adrenalin po izpopolnjevanju svoje osebnosti. Ne bom našteval vrlin ali drugih lastnosti posameznih gasilcev, lahko pa povem, da osebnost gasilca ni v zadostni meri spoštovana med državljani. Zagotovo lahko zatrdim, da ni večje nesreče, pri kateri ne bi bili gasilci prisotni kot reševalci ali pa prvi posredovalci. Država se tega problema nedvomno zaveda, vendar modro molči v luči pregovora Sam si pomagaj in Bog ti bo pomagal. Ne želim moledovati za kakovostnejši ali uglednejši status, želim si le, da se gasilsko organizacijo jemlje kot resnega in usposobljenega partnerja v sistemu zaščite in reševanja.

Katero je glavno poslanstvo gasilcev?

Gasilska organizacija oziroma prostovoljna gasilska društva so bila ustanovljena z razlogom, da pomagajo in zaščitijo pomoči potrebne. Gasilska organizacija ima s svojo širino nedvomno tudi širše poslanstvo. S svojimi 140.000 člani mora skrbeti za svoj obstanek in nadaljnji razvoj, opremljanje in sledenje kriterijev krovne gasilske organizacije in CTIF. Uspehi slovenskih gasilcev na tekmovalnem področju, na področju strokovnega sodelovanja v CTIF, prinašajo nove izzive naši organizaciji, katere pa menim, da z obstoječim in prihajajočim kadrom v celoti lahko tudi izpolni.

Katere vrednote v Vaši gasilski zvezi oz. v okviru vseh posameznih društev najbolj zagovarjate?

Na splošno govoreč za vsa gasilska društva kot celoto, lahko zagotovim, da pripadnost gasilskemu društvu in zaupanje v vodstvo gasilskega društva predstavlja nivo vsakega PGD. Veliko PGD ima poleg tekočih nalog v sistemu tudi svoje aktivnosti, katere povezujejo članstvo, družijo ljudi med seboj in tako neposredno vplivajo tudi na odnose med članstvom.

Ali menite, da ste deležni dovolj podpore s strani lokalnega okolja in države?

Moralna podpora vedno pride prav, seveda pa s pomočjo zgolj moralne podpore ni možno izvajati določenih nalog, v kolikor nisi ustrezno opremljen in strokovno podkovan. Tako Jože Levstek, župan Občine Ribnica kot tudi Blaž Milavec, župan Občine Sodražica sta gasilca, tako da imata nedvomno predstavo, kaj naj bi gasilska organizacija potrebovala. Preko GZ Ribnica se pripravljajo programi opremljanja in izobraževanja, za kar sem obema omenjenima županoma izredno hvaležen, bi pa potrebovali kakšen “DINAR” tudi za ostale aktivnosti. Menim, da ni dovolj, da država vse naloge in obveznosti naloži lokalnim skupnostim, saj se velikost in finančna sposobnost razlikuje med posameznimi občinami.

Poklicni gasilci sodijo med javne uslužbence, za katere velja zakon o javnih uslužbencih, dejansko pa jim veliko večino denarja za plače zagotavljajo občine, ki so ustanoviteljice poklicnih enot. Kako gledate na to, da se plače tudi le-tem znižujejo (kot vse javne uslužbence jih je doslej doletelo osemodstotno znižanje plač, skrbi pa jih usoda raznih dodatkov, plačila prevoza na delo in malice)?

Tega ne bi komentiral, podpiram pa zahteve in teženja poklicnih gasilcev, saj so steber urbanega okolja v večjih mestih. Marsikdo si sploh ne predstavlja, kaj vse mora gasilec izvesti na neki intervenciji. Potrebna je usposobljenost na veliko področjih, poznavanje veliko poklicev, da lahko posreduješ v vsaki situaciji.

Ali se je pomen gasilstva po Vašem mnenju glede na pretekla leta kaj spremenil? Če da, kako oziroma do kakšnih sprememb je (morda ) pravzaprav prišlo?

Tekom stoletja in pol se je v gasilski organizaciji ogromno spremenilo. Vsako obdobje je seveda pustilo svoj pečat in prispevek. Na splošno se je v zadnjih desetih letih v celoti prenovilo vozni park, osebna in skupna zaščitna oprema, dodano je novo znanje, številčno širimo znanje tudi na žensko populacijo, kateri dajemo poseben pomen. Še pred desetimi leti je odstotek ženske populacije predstavljal 16 – 17 %, v preteklem letu pa se je ta številka približala 24 % celotne populacije. Pa ne samo to, v GZ Ribnica imamo tudi štiri operativke, katere aktivno delujejo v svojih operativnih enotah. Žal pa opažamo, da se vse manj mladih odloča za delovanje v gasilskih vrstah. Ugodnosti, katere dobijo na drugih področjih jim verjetno zagotavljajo lepše pogoje za osebno uveljavljanje. Ta ugotovitev se potrjuje v večjih krajih, na podeželju pa je stanje med mladino zadovoljivo.

Česa si v Gasilski zvezi Ribnica najbolj želite v prihajajočem letu 2013? Vaše novoletne želje in / ali zaobljube so?

Tako našim članom in članicam, gasilski mladini in našim veteranom želim v prihajajočem letu 2013 predvsem zdravja in osebnega zadovoljstva. Vsem občanom in občankam pa želim miren spanec ob misli da gasilci 24 ur na dan bedijo nad njihovo sigurnostjo. V letu 2013 je volilno leto v gasilski organizaciji. Izbirali bomo nova vodstva prostovoljnih gasilskih društev, novo vodstvo v GZ Ribnica kot tudi v GZ Slovenija. Upam, da bodo člani novih vodstev nadaljevali uspešno delo sedanjih. Osebno pa jim želim, da bi bili v novi sestavi še uspešnejši, saj so pred nami mnogi izzivi, katerih se bo potrebno lotiti in jih po možnosti tudi uspešno izvesti.

Ali bi za konec k vsemu morda dodali še kaj sami? Se Vam je porodila še kakšna misel, ki bi jo želeli povedati »na glas«?

Kot je že več kot pred 100 leti Ignacij Merhar, legenda slovenskega gasilstva, ki je poveljeval na veliki prireditvi v slovenskem jeziku med takrat nemškim prebivalstvom mesta Ljubljana, dejal, želim tudi sam zaključiti z naslednjim pozdravom: »Gasilca ne naredi blesteča uniforma, temveč čut do človeka ter pripadnost narodu in domovini – Na Pomoč«!

Suzana Rakić

Komentarji