Generacija €uro

0

Dijaki Srednje šole Kočevje zelo uspešni na tekmovanju Banke Slovenije in ECB pod naslovom »Generacija €uro«.    V mesecu septembru smo se dijaki Srednje šole Kočevje prijavili na tekmovanje o denarni politiki z naslovom »Generacija €uro«, katero poteka na nacionalni ravni v več državah Euro območja istočasno. Pri nas je tekmovanje potekalo pod okriljem Banke Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo 11 slovenskih ekip, in sicer iz 7 šol, od tega 5 srednjih ekonomskih šol in 2 gimnaziji. Ekipo Srednje šole Kočevje smo predstavljali dijaki Ilir Ahmeti, Sara Čop, Teja Režonja, Nataša Stjepić in Tanja Turk pod mentorstvom Nataše Tekavec. Tekmovanje je potekalo v treh krogih. Prvi krog je predstavljal tekmovanje o monetarni politiki v Euro območju s poudarkom na ekonomski in denarni politiki, v spletnem kvizu konec meseca oktobra. V kvizu je bilo 30 vprašanj razdeljenih v tri zahtevnostne stopnje. Na vprašanja je bilo potrebno odgovarjati kot ekipa, časovno omejeno in točno na določen datum. Naša ekipa je na tem tekmovanju dosegla 99 % in se tako uvrstila v drugi krog tekmovanja med 7 najboljših ekip.Drugi krog je bil za vse nas izjemno zahteven, potrebno je bilo spremljati trenutna politična in ekonomska dogajanja v Euro območju, in sicer vsakodnevno. Kot ekipa smo imeli nalogo opraviti ekonomsko in denarno analizo, kot če bi sodelovali na seji Sveta ECB na dan 1.3.2012. Pri tem smo morali določiti ustrezno raven obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja. Svojo odločitev in razloge zanjo smo predstavili v referatu, ki je moral zajemati najmanj 2000 besed. Redno smo spremljali različne medije TV, radio in časopise predvsem Finance in spletno stran Banke Slovenije in ECB. Lahko rečemo, da je bil ta del tekmovanja za nas izjemno naporen, kajti morali smo biti zelo skoncentrirani na posamezne pojme, ki jih je moral zajemati referat in smo jih večinoma slišali prvič, saj vsebine tekmovanja niso povezane z vsebinami pouka. Vendar je šlo, razdelili smo si posamezna tematska področja in se tedensko srečevali v našem matičnem razredu in tako izmenjavali mnenja, se pogovarjali o aktualnih gospodarskih razmerah v Euro območju ter ugotavljali obete na gibanje inflacije. Do konca februarja smo referat morali oddati na Banko Slovenije. Naše napovedi v referatu so se približale napovedim ECB in tako smo se ob nenehni spodbudi naše mentorice Nataše Tekavec prebili v 3 krog. Za nas je bilo to zmagoslavje, kajti prebili smo se med najboljše tri šole, katere pa je čakala samo še predstavitev v Banki Slovenije. Na predstavitvi smo svojo odločitev o obrestnih merah ter zaključke v referatu predstavili žiriji strokovnjakov Banke Slovenije. To se je zgodilo 12. 4.2012 in z velikim ponosom smo štiričlanski strokovni komisiji v prostorih Banke Slovenije predstavili naš referat. Komisija je bila s predstavitvijo izjemno zadovoljna in navdušena, kar je v nas prebudilo izjemno dobre občutke in poplačilo za ves trud, ki smo ga vložili v to tekmovanje. Nismo zmagali, vendar je za nas največja zmaga to, da smo se uvrsti med najboljše tri šole v državi, kar nam predstavlja izjemen uspeh. Banka Slovenije je za naš trud nagradila s priložnostnimi kovanci, knjigami in denarno nagrado, katera je namenjena nakupu računalnika. Če na koncu strnem, lahko rečem, da je bilo tekmovanje izjemno naporno, zahtevno in delavno, vendar ves trud se je poplačal, kajti z vsem znanjem, ki smo ga pridobili, lažje razumemo finančno krizo doma v EU in v celem svetu in osvojeno znanje o Eurosistemu širimo kor ambasadorji znanja Banke Slovenije, kot je na podelitvi povedal guverner BS Marko Kranjec.Nataša Stjepić

Komentarji