Gram uspeha na OŠ Ob Rinži letos prejme Helena Petković

0

Na osnovni šoli Ob Rinži Kočevje letos že četrto leto podeljujemo najvišjo nagrado devetošolcem, »Gram uspeha«.

 

Pogoji za pridobitev tega priznanja so strogi, zapisani pa so v pravilniku, ki ga je mogoče poiskati na spletni povezavi http://www.osobrinzi.si/images/pdf/dokumenti/Priloga_6.pdf. Prvo leto so »Gram uspeha« prejeli trije učenci, predlani kar pet, lani dva in letos Helena Petković. Nominirana sta bila še dva učenca, Vasja Aćimović in Eva Buzuk, ki oba izpolnjujeta večino pogojev, navedenih v pravilniku, vendar je komisija ugotovila, da vse pogoje strogega pravilnika v celoti izpolnjuje le Helena. Navajam vse dosežke iz nominacije, katere je komisija seveda skrbno preverila.

Zastopanje šole na tekmovanjih ali skupinskih prireditvah:

7. razred

– bralna značka

– projekt Mladi v občinskem svetu – predlogi za lepši jutri mladih

– angleška bralna značka – zlato priznanje

– Noč z Andersenom

– projekt Mladi vidimo dlje

– delavnice ob tednu otroka

– projekt Koraketa – 2. mesto

– šolsko lokostrelsko tekmovanje – regijsko zunanje tekmovanje – zlata medalja

– Vesela šola – sodelovanje na šolskem tekmovanju

– šolsko lokostrelsko tekmovanje – državno notranje tekmovanje – srebrna medalja

– šolsko regijsko tekmovanje v lokostrelstvu – 1. mesto

– šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje – bronasto priznanje

– šolsko tekmovanje iz kegljanja – 1. mesto

– državno tekmovanje iz razvedrilne matematike – srebrno priznanje

– državno tekmovanje iz logike

– šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike – bronasto priznanje

– šolsko tekmovanje iz logike – bronasto priznanje

 

8. razred

– nemška bralna značka, zlato priznanje

– sodelovanje pri projektu ZELENA KNJIGA

– s knjigo v svet – bralna značka

– tekmovanje za Vegovo priznanje – državno tekmovanje

– tekmovanje za Vegovo priznanje – področno tekmovanje – srebrno priznanje

– tekmovanje za Vegovo priznanje – šolsko tekmovanje – bronasto priznanje

– državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje

– Eko kviz – sodelovanje

– regijsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – srebrno priznanje

– šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje

– šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – bronasto priznanje

– državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – zlato priznanje

– šolsko tekmovanje za Proteusovo priznanje – bronasto priznanje

– šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – bronasto priznanje

– šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike – prvo mesto

– šolsko tekmovanje iz logike – bronasto priznanje

– šolsko tekmovanje – atletika

 

9. razred

– logična pošast – šolsko tekmovanje – bronasto priznanje

– šolsko matematično tekmovanje – KENGURU – sodelovanje

– angleška bralna značka – srebrno priznanje

– tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje – sodelovanje

– šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – bronasto priznanje

– državno tekmovanje iz biologije za PROTEUSOVO priznanje – zlato priznanje

– tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred – sodelovanje

– sodelovanje na šolskem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti

– šolsko tekmovanje iz biologije za PROTEUSOVO priznanje – bronasto priznanje

– šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – bronasto priznanje

– šolsko tekmovanje iz RAZVEDRILNE MATEMATIKE – bronasto priznanje

– šolsko tekmovanje iz LOGIKE – sodelovanje

 

Socialno vedenje:

V oddelku učenka izkazuje pozitivno socialno vedenje, vedno je pripravljena pomagati sošolcem in sošolkam. Nadvse prizadevna je bila pri skupinskem projektu, z učenkami iz 9. a oddelka, Podajmo roko – humanitarna akcija.

 

Učni uspeh:

Učni uspeh je v vseh razredih konstanten. Skupno povprečje zaključenih ocen po predmetih v vseh letih šolanja je 5.0.

 

Čestitamo!

Dosedanji dobitniki »Grama uspeha« OŠ Ob Rinži:

2013

Matjaž Ciglič, Sara Goljevšček, Saša Vesel

2014

Patricija Delač, Jože Križman, Tjaša Novak, Vanja Klepec, Ema Masterl

2015

Alenka Mavrin, Uroš Figar

2016

Helena Petković

 

 

Komentarji