Intervju: Rožca Šonc, vodja projekta Starejši za starejše

0

Društvo upokojencev Kočevje je v okviru »Evropskega leta prostovoljstva« organiziralo posvetovanje z vsemi prostovoljkami in prostovoljci društva 9. 12. 2011. Na posvetovanje je povabilo tudi vodjo projekta »Starejši za starejše.« pri Zvezi društev upokojencev Slovenije gospo Rožco Šonc in koordinatorico tega projekta pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine Nado Povše. K besedi smo povabili vodjo projekta, ki nam je posredovala zanimive podatke o prostovoljstvu.Koliko prostovoljcev in prostovoljk dela na projektu v vseh društvih, ki so vključena v projekt?V projekt je vključenih 221 društev iz 161 občin, na novo pa se je v letošnjem letu vključilo še 94 društev. Na tem projektu dela skupaj 3000 prostovoljk in prostovoljcev, ki v povprečju naredijo po 130 ur prostovoljnega dela in to je skupaj kar 390.000 ur.Ali lahko predstavite kaj je vsebina dela prostovoljk in prostovoljcev na projektu?Prostovoljci so duša tega projekta, saj so oni tisti, ki obiščejo in poiščejo tiste starejše, ki živijo doma in so stari od 69 let dalje. V pogovoru z njimi ugotovijo njihove potrebe po različnih oblikah pomoči, ki bi jim omogočile, da ostanejo čim dlje v lastnem bivalnem okolju. Seveda pa je pogovor s starejšimi le na osnovi njihovega soglasja in privoljenja.Kakšna pa je pot za zagotavljanje ugotovljenih pomoči?Potrebe po pomoči so različne. So tiste, za katere je posameznik upravičen na osnovi zakona in tiste, ki se jim zagotavljajo v okviru humanitarnih aktivnosti društev, ki imajo v svojem programu skrb za starejše. Tako gre za uveljavljanje tistih pomoči, ki jih zagotavljajo centri za socialno delo in humanitarne pomoči, ki jih zagotavljajo RK, Karitas in pa seveda tudi v okviru društev upokojencev.Koliko starejših imate že vključenih v projekt?V vsem času izvajanja projekta smo vključili že več kot 54 % vseh starejših od 69 let dalje, torej 120.000 starejših, katerim je bilo v vsem času organiziranih 67.000 različnih oblik pomoči.Kaj ugotavljate na terenu?Ugotavljamo, da se od leta 2009 zelo povečujejo potrebe po pomoči. Iz analize izhaja, da je do sredine leta 2009 bil odstotek potrebnih pomoči okoli 13-14%, od sredine leta 2009 se ta procent približuje 20% vključenih, kar je odraz splošne gospodarske krize, ki pa jo starejši, še posebej tisti, ki živijo sami, še mnogo izraziteje čutijo kot ostali del prebivalstva.Kako starejši sprejemajo pomoč?Leta nazaj smo ugotavljali, da se starejši sramujejo izraziti potrebe po pomoči, kar je prisotno tudi sedaj, vendar je vse več tistih, ki jih je življenjska situacija prisilila, da povejo, da potrebujejo pomoč, saj je kar približno 70% takšnih, ki s svojim lastnim prihodkom ne morejo ali pa le delno lahko pokrijejo osnovne življenjske stroške.Kakšno pa je stanje na območju občine Kočevje?Od 1800 starejših od 69 let je v projekt vključenih že 1060 in v letu 2011 je bilo opravljenih skupaj 495 obiskov ter organiziranih različnih oblik pomoči, kot je: druženje s starejšimi  – 75, prevozi k zdravniku – 11, pomoč pri hišnih opravilih – 6, dostava iz trgovine – 152, dostava prehrambenih paketov – 46, obdaritev starejših nad 80 let – 220 primerov. Če pogledamo celotno dejavnost prostovoljk in prostovoljcev vašega društva v letu 2011, so opravili skupaj 1005 vseh obiskov pri starejših na njihovih domovih. Rezultati dela kažejo na vaše veliko prizadevanje pri izvajanju tega projekta in skrbi za starejše, zato prostovoljke in prostovoljci ter vodstvo vašega društva zaslužijo vse priznanje in tudi čestitke. Vsem, ki se razdajajo in dajejo delček sebe tistim, ki pomoč potrebujejo, želim veliko zdravja, osebne sreče, zadovoljstva in izpolnjenih ciljev v  letu 2012.Ana Kosten

Komentarji