Intervju Silvotom Koširjem

0

Kočevje je z nasiljem in kriminalom najbolj obremenjen kraj v Sloveniji.

Vprašanja:

1. Kočevje je z nasiljem in kriminalom najbolj obremenjen kraj v Sloveniji. Ravno tako smo na vrhu po številu umorov in ubojov. Zakaj po vašem mnenju prihaja do tako velikega odstopanja, ter kako lahko policija v prihodnje, z vami na čelu, poskuša zmanjšati te visoke številke? (podatki iz spletne strani policij)?

Od leta 2008 do 2012 smo na Policijski postaji Kočevje dejansko obravnavali sedem dogodkov iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo, in sicer eno kaznivo dejanje umora, en poskus kaznivega dejanja umora in pet poskusov kaznivega dejanja uboja. Torej dokončano je bilo eno dejanje. V vseh teh sedmih primerih so se žrtve in storilci med seboj poznali ali so celo bili v družinskem razmerju, kar pomeni da ne moremo govoriti o nekih naključnih dogodkih. Vsekakor pa je vsak tak dogodek odveč! Od leta 2012 Policijska postaja Kočevje podobnih dogodkov ni obravnavala. V okviru svojih pristojnosti bo policija tudi v bodoče izvajala vse aktivnosti za preprečevanje odklonskih ravnanj. Istočasno pa bomo v segment zagotavljanja varnosti povabili tudi druge institucije, ki se na svojem področju ukvarjajo z odklonskimi pojavi ( Center za socialno delo, nevladne organizacije, vzgojno izobraževalni zavodi itd.).

2. Presenetljiva je tudi statistika posebne oblike nasilja, kot je spolno nasilje. Kočevje tudi tukaj zaseda sam vrh, a v množici preostalih kaznivih dejanj nekako spregledamo dejstvo, da smo na drugem mestu v Sloveniji. Kako lahko policija pripomore k zmanjšanju teh kaznivih dejanj? Mogoče kakšen napotek ali nasvet žrtvam te vrste kaznivih dejanj.

V letu 2014 Policijska postaja Kočevje ni obravnavala kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost » (posilstvo (0), spolno nasilje (0), spolni napad na osebo mlajšo od 15 let (0))«, v letu 2013 je obravnavala 5 kaznivih dejanj, in sicer posilstvo (2), spolno nasilje (2), napad na mlajšo osebo od 15 let (1).

Policijska uprava Ljubljana je v letu 2014 obravnavala 85 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost »(posilstva (12), spolno nasilje (18), kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja (1), spolni napada na osebo mlajšo od 15 let (27), posredovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva (25), druga kazniva dejanja (2).

Policijska uprava Ljubljana je v letu 2013 obravnavala 135 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost »(posilstva (12), spolno nasilje (24), kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja (6), spolni napada na osebo mlajšo od 15 let (76), posredovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva (8), druga kazniva dejanja (9).

Navedeni podatki nikakor ne kažejo, da bi bilo Kočevje kaj bolj izpostavljeno kot drugi kraji. Dejanja, ki se nanašajo na kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost v letu 2013 na območju Policijske postaje Kočevje, so bila storjena v zasebnih prostorih, za štirimi stenami, in ne na javnem kraju. Spet govorimo o dejanjih med osebami, ki so se poznale.

Mnenja sem, da policisti s svojo prisotnostjo, osveščanjem občanov o omenjeni problematiki pripomorejo k zmanjšanju omenjenih ravnanj. S preventivnimi aktivnostmi v šolah (policist Leon svetuje), medijih (članki), s predavanji različnim skupinam ljudi (društva) zmanjšujejo razvoj neprimernih ravnanj. Prav tako je zelo pomembno sodelovanje s Centrom za socialno delo (mnenja sem, da je zelo dobro), tožilstvom, lokalno skupnostjo in drugimi institucijami,……

3. Sam ste se med drugim šolal tudi v Kočevju, delal v Ljubljani, živite pa v Sodražici. Ali bi lahko mesto Kočevje primerjali z ostalimi mesti in kakšen bi bil vaš odgovor na vprašanje Ali je mesto Kočevje varno mesto in kako bi ga ocenili od 1 do 10?

Zaradi različnih specifik majhnih in večjih mest/krajev, primerjava ni možna. Sam ocenjujem, da je mesto Kočevje varno mesto in tudi naprej bo policija izvajala vse aktivnosti pri zagotavljanju varnosti.

4. Že prve dni vašega dela ste prejeli pismo občanke stare okoli 60 let, ki je bila pretepena iz strani pol mlajše romkinje. Gospa je pristala v bolnišnici in tudi mesec dni po dogodku se še ne upa vrniti domov. Seznanjeni smo, da ste jo obiskali, a nas zanima, kaj bo/je policija konkretno naredila, da lahko občanki zagotovi varno bivanje v lastnem domu?

Omenjeni dogodek preiskujemo kot kaznivo dejanje hude telesne poškodbe. PO končani preiskavi bomo na tožilstvo podali kazensko ovadbo. Z oškodovanko pa bomo ostali v stiku tudi v prihodnje.

5. Mislite, da bi Kočevje potrebovalo krizni center in varno hišo? Zakaj?

Sam sem mnenja, da so vse institucije, ki se ukvarjajo z omenjeno problematiko, vedno dobrodošle, saj s svojimi aktivnostmi prispevajo k zagotavljanju varnosti, osveščanju ljudi, nudenju pomoči potrebnim, ….

6. Komandir pred vami je v nekem intervjuju priznal, da je kočevska policija pred leti naredila operativno napako, ko je policiste umaknila s pločnikov. Sedaj se je ta “napaka” odpravila in policisti so vedno bolj pristojni tudi peš in so v stiku z ljudmi. A glede na policijska poročila, ki jih dnevno spremljamo, imam občutek, da kriminala zaradi tega ni nič manj. Kakšno je vaše stališče do te “napake” in kakšne bodo vaše nadaljnje poteze, da bo kaznivih dejanj manj?

Izjava komandirja mi ni poznana in je zato tudi ne morem komentirati. Z vsemi oblikami policijskega dela (opazovalna služba, patruljiranje, intervencijske skupine,…) bomo nadaljevali tudi v bodoče. Pri čemer je moje temeljno vodilo prisotnost policistov na terenu in sodelovanje z lokalno skupnostjo ter občani, ob zavedanju pomena da je policija kot servis namenjena državljanom. Ob tem je potrebno poudariti še, da stanja varnosti na določenem območju ne moremo gledati samo skozi statistične podatke, temveč je treba upoštevati tudi druge dejavnike, predvsem je tu pomemben občutek ljudi.

7. Veliko občanov ima še vedno občutek, da je policija premila do kriminalcev iz romskih naselij. Ali je ta očitek prišel tudi na vaša ušesa in kaj nam lahko sami poveste o tem?

Sam takšnih očitkov nisem zaznal, lahko pa ponovno poudarim, da bomo policisti zoper vsa odklonska ravnanja ukrepali skladno z zakonodajo.

8. Pred leti je policija pogosteje opravljala nadzore in preglede romskih naselij, sedaj tega že nekaj let ni več. Ali se bo z vašim prihodom to spremenilo?

Policija lahko vse ukrepe izvaja izključno na podlagi zakonodaje oziroma pooblastil, kar bomo počeli tudi v prihodnje.

9. Tudi policisti naj nebi bili naklonjeni obiskom v romska naselja, ker naj bi jih bilo upravičeno strah za svoje življenje in življenje svojih bližnjih, saj jim v konfliktu z romi nihče ne pomaga. Kako boste vi zaščitili svoje policiste pred takšnimi situacijami, da ne bodo s strahom opravljali svoje delo?

Policisti so dnevno prisotni v romskih naseljih kot na celotnem območju Policijske postaje Kočevje. Policija ima za zaščito svojih delavcev izdelan sistem v primerih ogroženosti policista zaradi opravljanja dela in ima do teh pojavov ničelno toleranco. Zato se v primerih, ko pride do ogroženosti policista ali napada na policista, izvedejo vsi predpisani ukrepi tako za zaščito policista kot za zaščito njegovih družinskih članov in nenazadnje tudi ukrepi zoper storilca. Kot komandir se bom zavzemal zagotoviti takšno delovno okolje, da bodo policisti lahko nemoteno opravljali svoje delo.

10. Očitek policiji, ki sem ga prebral nekje na spletu, je tudi v tem, da je neki gostinec izjavil, da je prenehal delovati bolj zaradi slabe odzivnosti policije do ljudi, ki so bili nasilni do ostalih obiskovalcev, kot zaradi svojega slabega dela. Kako bi to komentirali? Je to sploh možno in kaj lahko gostinec naredi, če ima takšno mnenje?

Omenjeni očitek mi ni poznan in ga ne morem komentirati. Policija se vedno odzove na vsak klic za pomoč in ustrezno ukrepa. Tako je tudi tukaj. V okviru svojih rednih nalog in pooblastil, policisti opravljajo tudi kontrole gostinskih lokalov, izvajajo poostrene nadzore, večkrat tudi v sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami.

11. Ampak dejstvo je, da v Kočevju ni popolnoma nikakršnega nočnega dogajanja. Gostilničarji se zaradi dogodkov iz preteklosti ne upajo več organizirati dogodkov, večernega druženja posledično več ni, mladi in zabave željni pa tako nimajo prostora, ker bi se lahko družili in zabavali. Kako je lahko prišlo do tega?

Slednje ni v pristojnosti policije, zato tega ne morem komentirati.

12. Ali držijo informacije, da ima Kočevska policija podhranjen in zastarel vozni park? Koliko vozil vam je v zadnjih 10 letih kupila država?

Na Policijski postaji Kočevje je res nekaj vozil starejšega letnika. Lahko pa rečem, da je glede stanja vozil podobno po vsej državi. V letu 2014 smo na našo postajo dobili 13 novih vozil. Ocenjujem da vse skupaj zadostuje za normalno opravljanje dela.

13. Smo lahko občani z vašim prihodom bolj optimistični in ali nam lahko obljubite, da boste naredili vse, da bo mesto Kočevje ponovno varno, prijetno za bivanje in, da ne bomo tako vodilni po kriminalu?

Tisti, ki me poznajo vedo da sem delaven človek. Delujem po načelu poštenosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanja do vseh, brez izjeme. Vsekakor pa se bom trudil, da bo mesto Kočevje tudi naprej ostalo varno mesto. Vrata Policijske postaje so vedno odprta, zato vabim vse, ki imajo težave, predloge, vprašanja, da se zglasijo in skupaj bomo poskusili najti pot do rešitve problema.

Komentarji