INTERVJU Z GOSPODARJEM RIBIŠKE DRUŽINE KOČEVJE

0

Divja in skrivnostna Kočevska s svojo neokrnjeno in pestro naravo vsako leto privablja množice turistov. Gospodar RD Kočevje Miran Kovač (desno); Foto: Kostevc

Poleg pragozdov, kraških jam, gradov,…je posebno priljubljena turistična točka tudi Rudniško jezero, ki skupaj z njegovo bližjo okolico ponuja zavetje več kot 100 vrstam živali. V poletnih mesecih ga obiskujejo predvsem ljubitelji plavanja, deskanja, čolnarjenja, jadranja, teka in seveda ribolova. Na željo mnogih bralcev sem o njem in ostalih kočevskih vodah pokramljala z gospodarjem Ribiške družine Kočevje Miranom Kovačem.

1) Veliko ljudi prvič sliši za naziv gospodarja ribiške družine, namreč bolj poznan je naziv predsednika RD. Kakšna je razlika med njima in kakšne so naloge gospodarja?

Predsednik je odgovorna oseba v društvu, medtem ko je gospodar zadolžen za operativne naloge, kot so načrtovanje gospodarjenja z ribiškim okolišem, skrb za čuvanje okoliša (ribiško-čuvajska služba), izlove v gojitvenih potokih, nakup rib za vlaganje v vode ter poročanje in sodelovanje z resornim ministrstvom.

2) Za upravljanje katerih voda na Kočevskem ste zadolženi?

Zadolženi smo za celoten kočevski okoliš, kamor sodi Čabranka s pritoki na levi strani, Kolpa od sotočja s Čabranko do jezu v Slavskem Lazu z vsemi pritoki na levi strani, jezero v Kočevski reki, Kočevsko jezero, reka Rinža in vsi potoki znotraj kočevskega ribiškega okoliša (občine Kočevje, Kostel in Osilnica).

3) Pričelo se je poletje, z njim pa se je povečalo tudi število obiskovalcev, kopalcev in ribičev ob Kočevskem jezeru, ki tudi letos ostaja privlačna turistična točka. Slišali smo, da je v preteklosti prihajalo do sporov med kopalci in ribiči, češ, da jim slednji prepovedujejo kopanje na določenih mestih, katera si, po mnenju mnogih, kar prisvojijo. Kako se boste s tem problemom soočili letos?

To gre bolj kot ne za pretiravanje posameznikov kot za sistemsko težavo. Ribiči nimajo nikakršnih pooblastil, da bi odganjali kopalce in tudi ne vidim nobenega razloga, zakaj bi jih, saj kopanje bistveno ne vpliva na uspešnost ribolova. Kopalci in ribiči bi morali imeti zdravo mejo razuma, kajti sožitje slednjih nikakor ne bi smelo predstavljati težav.

Čarobna igra barv na Rudniškem jezeru

4) Kdo upravlja z jezerom in kdo je lastnik obale?

Samo zemljišče jezera in večina direktnega priobalnega pasa (nekaj metrov) je v lasti Občine Kočevje, velik del zemljišč okoli jezera pa je v privatni lasti. Lastnik celinskih voda pa je država. Ribiška družina Kočevje je upravljavec z ribjim življem. Država je ribiški družini podelila koncesijo za upravljanje z vsemi vodami kočevskega ribiškega okoliša za dobo 30 let, za kar ribiška družina državi vsako leto plačuje koncesijsko dajatev.

5) Kako skrbite za obalo jezera in prostore, namenjene ribolovu?

Ribiči s svojim prostovoljnim delom vsako leto s Kočevskega jezera odpeljejo na tone smeti, za ta namen smo okoli jezera postavili vrsto smetnjakov, ki jih redno praznimo. Na jezeru smo v lanskem letu med poletno sezono postavili tudi prenosne sanitarije za potrebe ribičev in ostalih obiskovalcev.

6) Kaj ima mesto Kočevje in njegovi prebivalci od zunanjih ribičev – v smislu turističnega ribolova?

Ribiška družina je v naše kraje vsako leto pripeljala cca 1500 ribiških turistov, kar prispeva k prepoznavnosti Kočevske.

7) Ali ribiči iz drugih slovenskih mest in drugih držav prihajajo samostojno ali se najavijo in vas povprašajo, na katerem prostoru je dovoljen ribolov?

Ni nekega posebnega pravila, večinoma pa prihajajo samostojno.

8) V vodi in na bregu, v okolici pomolov, glavne plaže, rdeče plaže in še kje smo opazili ogromno smeti (plastenke, steklenice, vrečke čipsov, ovitke sladoledov …). Na sredini pomolov smo videli celo pasji iztrebek. Kdo je odgovoren za čiščenje teh delov ob jezeru? Kako imate vi organizirano čiščenje za ribiči?

Za smetenje je v prvi vrsti odgovoren vsak posameznik in na kulturo posameznikov žal nimamo vpliva. Za pobiranje smeti okoli jezera formalno ni zadolžen nihče. Prostovoljno pa v dobrobit vseh deležnikov to delo opravljamo ribiči, ki pobiramo smeti tudi za sprehajalci in mladino, ki neodgovorno smetijo okolje. V poletnem času čistimo obalo jezera s prostovoljci RD Kočevje in z lastnim vozilom, v ostalih delih leta pa načeloma enkrat na dva tedna, z izjemo zime.

Smeti za pomoli, kjer se zbira mladina

9) Kaj se zgodi s tistimi (tujimi ali domačimi) ribiči, ki za seboj pustijo ”svinjak”? Kakšni so ukrepi in kakšne kazni?

Če vemo, da je za ribiči ostalo veliko razmetanih smeti in so ti ribiči naši člani, se jih opozori in morajo smeti za seboj pospraviti, v skrajnem primeru pa bi jim lahko odvzeli letno ribolovno dovolilnico. Če so to dnevni gostje, ki se na jezero vračajo, jih na to lahko samo opozorimo. Sankcioniranje posameznika za odlaganje smeti v naravi ni v pristojnosti ribiških čuvajev.

10) Kakšen je nadzor nad tujimi ribiči? Kdo kontrolira, ali se držijo pravilnika za lovljenje na določeni vodi?

Nadzor nad vsemi ribiči je enak, za kontrolo pa skrbijo ribiški čuvaji, ki jih je na predlog RD Kočevje imenovalo resorno ministrstvo.

11) Kakšen je dogovor z občino in lastniki zemljišč okoli jezera glede ribolova?  Kako je s kampiranjem ribičev? Na katerih mestih je dovoljeno in na katerih prepovedano?

Občina in lastniki zemljišč nimajo direktnih pristojnosti posegati v način ribolova in zato za izvajanje ribolova z občino in lastniki zemljišč nimamo nikakršnega dogovora, saj je ribolovni režim v pristojnosti koncesionarja in ne občine ali lastnikov zemljišč. Lastniki zemljišč morajo skladno z ZSRiB ribičem in upravljavcu (RD Kočevje) zagotoviti nemoten dostop do vode, seveda ribiči ne smejo povzročati škode lastnikom zemljišč. Če pa do tega pride, je odškodninsko odgovoren vsak posameznik.

Skladno z zakonodajo je na ciprinidnih vodah (v našem okolišu so to Kočevsko jezero, reka Rinža, Reško jezero) dovoljen tudi nočni ribolov. Tako, da občina ali lastniki zemljišč nimajo pristojnosti preprečevati izvajanja ribolova na teh vodah, tudi če gre za večdnevni ribolov vključno z nočnim časom. Tako, da ribiči ne kampirajo, ampak izvajajo športni ribolov, skladno z veljavno zakonodajo in pravili koncesionarja.

Ribiška družina je v dogovarjanju z občino, kako bi formulirali trajno rešitev za večdnevni ribolov, da ne bi več prihajalo do nesporazumov in slabe volje zaradi izvajanja ribolova.

Ribiško-gojitveni načrt za kočevski ribiški okoliš in pravilnik o športnem ribolovu RD Kočevje prepovedujeta nočni ribolov na območju glavne plaže in pomolov za kopalce in jadralce na Kočevskem jezeru ter od mostu v Gaju nizvodno na reki Rinži. Na jezeru v Kočevski Reki je RD Kočevje nočni ribolov v celoti prepovedala.

12) Kako pa je s turistično takso? Mnogi so namreč mnenja, da bi morali ribiči, ki imajo postavljene šotore in lovijo več dni, plačati turistično takso. Ali je ta vključena v ceno ribiške dovolilnice?

To je precej smešno, saj je po navadi turistična taksa vezana na zagotavljanje vsaj minimalnega infrastrukturnega standarda (npr. urejen kamp, apartmaji, bungalovi …). V primeru Kočevskega jezera tega seveda ni. Nismo pa takšne ureditve zasledili nikjer v Sloveniji, in tudi ne v Evropi. Ker potem se lahko vprašamo, ali bomo računali turistično takso vsakemu kopalcu, ki se pride skopat na jezero in vsakemu sprehajalcu, ki ni občan Kočevja. Seveda smo odprti za predloge in diskusijo z občino.

13) Pomisleki o kvaliteti vode so čedalje večji. Prebivalci menijo, da krmljenje rib vpliva na slabšo kvaliteto vode. Ste v zadnjem času naredili kakšno analizo?

Analize nismo opravili, smo pa mnenja, da je to precej za lase privlečeno.

14) Ali drži, da je v zadnjih letih prišlo do upada rakov in školjk v jezeru ter rac in čopastih ponirkov ob njem? Kaj menite, kaj je razlog za to?

To deloma drži in opažamo ta trend, na tem mestu pa ne bi želel dajati pavšalnih mnenj.

Velikanski primerek raka jelševca (maj 2013)

15) Do nas je prišla vest, da se je v letošnjem letu že zvrstilo nekaj prijav na občinsko inšpekcijo in da je občinski inšpektor že moral posredovati in kaznovati prekrškarje. Ali to drži? Kdo po vašem mnenju daje prijave in čemu?

To drži in zadevo rešujemo skupaj z občino. Občinski inšpektor je ukrepal na podlagi odloka, ki prepoveduje kampiranje. Kot sem že prej omenil, ribiči ne kampirajo, ampak izvajajo ribolov skladno z veljavno zakonodajo in občinski inšpektor nima nikakršnih pristojnosti za nadzor izvajanja ribolova, tako da občinski inšpektor nikakor ne more preprečiti izvajanja ribolova, pa naj bo to večdnevni ali nekajurni ribolov.

Dejanja posameznikov ne bom komentiral.

16) Kar nekaj sprehajalcev je videlo (in tudi zavohalo) kakšno poginulo ribo, ki je obstala ob obali. Kako komentirate to?

V Kočevskem jezeru ni bilo zabeleženega nobenega pogina, seveda pa kakšna riba pogine vsako leto, kar je povsem normalno. Vsako leto pa imamo pogin na reki Rinži zaradi nekontroliranih izpustov v njo in takrat ribiči seveda mrtve ribe poberemo in jih predamo pristojni službi.

17) Kako nadzorujete populacijo in velikost rib v jezeru? Nekateri domačini se namreč bojijo kopanja v njem zaradi prevelikih rib. Ali je njihov strah upravičen?

V jezeru ni nobene vrste rib, ki bi lahko ogrozila človeka. Populacijo se nadzoruje s spremljanjem uplena in z vlaganjem rib, velikosti rib pa seveda ne moremo nadzorovati.

Tone Šubelj (levo) in Domen Ropotar (desno) s somom težkim 34 kg in dolgim 174 cm

18) Pogin rib v Rinži je bil večkrat opažen. Zakaj prihaja do takega množičnega pogina? Kdo je odgovoren za to, da v primeru prevelike razrasti rastlinja, kar posledično vodi do pomanjkanja kisika za ribe, to rastlinje odstrani ali poreže?

V reki Rinži prihaja do pogina zaradi neurejenega kanalizacijskega omrežja, velika zaraščenost sama po sebi ni vzrok za pogin. V lanskem letu je Občina Kočevje poskrbela za čiščenje rastlinja, vendar bi problem celovito rešili z očiščenjem struke (odvoz mulja) in z dokončno ureditvijo kanalizacijskega omrežja.

19) Kakšni so rekordni ulovi na Kočevskem jezeru?

V jezeru prevladujejo krapi in kar nekaj jih je, ki presegajo mejo 25 kg. Zaenkrat je največji ujet uradno tehtal 26 kg. V jezeru so po predvidevanju tudi somi preko 2 m, vendar je bil zaenkrat največji ujet dolg 187 cm in težak 42,5kg. Ostale ribe se bolj malo lovi. Največja ujeta ščuka je bila dolga 116 cm, smuč 90 cm ter amur 112 cm s 23 kg.

Sergej Horvat s 23,5 kg težkim krapom

20) Koliko ribičev je lovilo v letu 2012? Koliko denarja so zbrali iz tega naslova? Kako se ta denar porazdeli? Ima jezero kaj od tega?

V letu 2012 je lovilo na Kočevskem jezeru cca 900 gostov in 150 članov, prihodki iz naslova kart so znašali 21.500 €, kar se je v celoti porabilo za nakup krapov in ščuk, plačila sanitarij in stroške odvažanja smeti. V letu 2011 pa smo financirali tudi nakup peska za popravilo makadamske ceste okoli Kočevskega jezera.

21) Ali sodelujete z Občino Kočevje pri urejanju prostorskih aktov, ki se tičejo jezera in okolice?

Prostorski akti so v pristojnosti Občine Kočevje, kot zainteresirana javnost pa pričakujemo, da bomo o načrtih in morebitnih posegih obveščeni.

Urša Križman

Komentarji