Čistilna naprava pri koči

0

25. junija, na Dan državnosti,  je bil za Planinsko društvo spet posebno svečan dan.  Poleg tega, da je na ta dan tradicionalni pohod po vrhovih Stojne v počastitev Dneva državnosti, so vsi planinci ter obiskovalci koče, posebno pa Koča pri jelenovem studencu, napravili velik korak v prihodnost-pridobili so Malo biološko čistilno napravo.

.

V uvodnih besedah je predsednik društva Franc Janež pozdravil prisotne in  se zahvalil najbolj zaslužnim pri izgradnji ČN, poseben pozdrav pa je bil namenjen županu Občine dr. Vladimirju Prebiliču in podžupanji Lili Štefanič.

Ob tem svečanem trenutku je župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič po krajšem nagovoru predal planincem čistilno napravo v upravljanje in obratovanje. MBČN smo zgradili že konec leta 2013, a je pričela z obratovanjem spomladi 2014.  Posebno smo bili veseli pohvale župana, da planinci  pridno in učinkovito in da znamo pridobljena sredstva potrojiti.

Želja in potreba po izgradnji ČN se poraja že nekaj časa, a stvar je morala dozoreti, tako v strokovnem kot finančnem pogledu. Ko pa je župan na Občnem zboru planincev februarja 2013 podprl naša prizadevanja, je zadeva stekla. Imenovali smo odbor za izgradnjo (Milan Mlakar, Franc Janež, Boris Zadravec), pritegnili gospodarsko komisijo  pri Planinski zvezi Slovenije za strokovno pomoč, posebej pa smo bili veseli, da je naše povabilo za strokovno pomoč pri izbiri ČN sprejela Bojana Klepac, vodja ČN pri Komunali Kočevje in članica občinskega sveta in z nami delala vse do konca del. Opravili smo veliko delo, ogledali smo si ČN na Planini nad Vrhniko, kjer deluje enaka ČN pod pogoji, ki so tudi pri nas (ni konstantno elektrike, ki bi poganjala  kompresor in črpalko) in obiskali Podjetje v Ivančni gorici, ki dobavlja nemške ČN BIOROCK, katera deluje pod pogoji, kot so pri naši koči, to je brez električne energije, torej  vzgonsko. Ustvariti je potrebno naravni vlek skozi reaktor in s tem se dovaja potreben kisik za mikroorganizme.

Ob koncu tega prispevka še enkrat najlepša zahvala vsem, ki so se na kakršrnkoli način trudili, da nam je ta pomemben projekt uspel, posebej pa še enkrat zahvala g. županu dr. V  Prebiliču, kateri  je dano obljubo v celoti izpolnil in s tem je naša koča prešla v prihodnost. Ta prihodnost je obeležena tudi s tem, da bo koča v letu 2014  prejemniki laskavega priznanja PZS okolju prijazna koča, kar je velika redkost med več kot 150 planinskimi kočami in domovi v Sloveniji.

Ko pesimisti  tarnajo, da je kriza in se nič ne da, gremo planinci uspešno naprej. Letos smo izpeljali že dve veliki delovni akciji pri odpiranju planinskih poti, ( v prvi 19 udeležencev, v drugi 10.maja pa 32, tudi iz drugih PD) zarušenih od žleda, vzorno vzdržujemo kočo, zgradili smo čistilno napravo, zaupana nam je bila organizacije prireditve Pivovarne Laško Gremo v hribe, na kateri se je kljub dopustniškemu času 16. avgusta vpisalo 450 pohodnikov (udeležilo pa precej več). O tem dogodku pa kaj več na drugem mestu.

Franc Janež

Komentarji