Izveden Test prehodov za pešce v Kočevju

0

Predstavitev AMZS Testa prehodov za pešce in delavnica na temo Analiza stanja v cestnem prometu. Prometna varnost v cestnem prometu predstavlja vrednoto današnje mobilne družbe, zato ima vsak posameznik kot tudi vse organizacije, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo, izjemno pomembno vlogo pri ohranjanju le-te. Številne žrtve in poškodovani predstavljajo previsok davek za našo družbo, zato prepletenost ceste, vozila in voznika zahteva od vseh udeleženih kar najvišji standard prometne varnosti. Ravno o tem je bilo govora na sredini predstavitvi AMZS Testa prehodov za pešce in delavnice na temo Analiza stanja v cestnem prometu v okviru projekta SOL. Test sta predstavila mag. Jure Kostanjšek, FGG PTI in Robert Štaba, Sekretar komisije za preventivo in varnost cestnega prometa AMZS, delavnico pa je vodil Vinko Zajec iz AMD Kočevje. V skladu z Eurotest metodologijo prehodov za pešce so izbrali 18 zaznamovanih prehodov za pešce, in sicer v Kočevju, Mozirju in sosednjih občinah, Dravogradu in Tolminu. Test prehodov za pešce v Kočevju je bil izveden na lokacijah Ljubljanska cesta (pri nakupovalnem centru Lidl), Kidričeva/Ljubljanska cesta (stara knjižnica, pekarna), Ljubljanska cesta pri cerkvi, Reška cesta (pri banki), Reška cesta (pri vrtcu in šoli), Cesta v Mestni log (OŠ Ob Rinži), katerih skupni »problem« je predvsem zmanjšana preglednost.Soustvarjalci predstavitve se zavedajo, da se Slovenija mora premaknit iz mesta visoke stopnje tveganja cest, zato z  izvajanjem testov želijo okrepiti delo AMD-jev na lokalni ravni, spodbuditi njihovo sodelovanje z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, občino in različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Rezultati bodo nedvomno pripomogli k višji ozaveščenosti,  višjim standardom in s tem na posreden način krepitvi večje prometne varnosti na slovenskih cestah.Več o analizi stanja prometne varnosti, ki je nastala na podlagi izvedene ankete v Kočevju, izveste v prihodnjih dneh. S podobnimi delavnicami, predstavitvami in predavanji je potrebno doseč sinergijsko delovanje z  vsemi akterji, da vsi skupaj najdemo konsenz, v kolikšnem času se bo nekaj spremenilo na bolje. Ker je naša cesta ena izmed najnevarnejših v Sloveniji, je to tudi dodaten motiv za pripravljenost za delo posameznikov in različnih subjektov, ki lahko izboljšajo stanje trajnostne mobilnosti in varnosti v cestnem prometu.Katarina Turkovič

Komentarji