Javne predstavitve osnutka OPN

0

Obravnave dopolnjenega osnutka OPN Občine Kočevje. (foto: J.Š.) Od 30. septembra pa vse do 2. novembra poteka neformalna javna predstavitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje. Na obravnavah, ki so v krajevnih skupnostih (KS Kočevska Reka, Poljanska dolina, Šalka vas, Stara Cerkev, Ivan Omerza) potekale v preteklih dneh, včeraj so bili v PIK-u dani še predlogi in pripombe predstavnikov kočevskih podjetij, so dopolnjen osnutek OPN-a predstavili in odgovarjali na vprašanja prisotnih predstavniki izdelovalca (ACER Novo mesto) ter predstavniki Občine Kočevje. Danes tako poteka še zadnja javna predstavitev, in sicer v KS Kočevje mesto ob 16. uri v poročni dvorani.OPN naj bi, po besedah predstavnikov izdelovalca, pod idealnimi pogoji, lahko vključili do junija 2013. Ko bodo prejeti vsi odzivi javnosti in bodo pregledane vse pripombe, bo osnutek ustrezno korigiran. Predvideva se, da bo osnutek dopolnjen do konca januarja 2012. Javna razgrnitev naj bi bila aprila 2012, zgodaj jeseni pa naj bi bil predlog dokumenta posredovan vsem nosilcem. Od zadnje pobude so sicer obravnavali že 320 pobud, nekatere od teh so bile zavrnjene, ker niso bile v skladu z zakonodajo, vizijo, prostorskim načrtom občine, …Na osnutek je v času obravnave možno dajati pobude oz. pripombe na obrazcu, ki je skupaj z navodili na voljo na spletnih straneh Občine Kočevje, oziroma v prostorih Občine Kočevje. Pobude je potrebno oddati na vložišču Občine Kočevje, poslati po elektronski pošti na naslov lidija.kavran@kocevje.si ali poslati pisno na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, s pripisom »za OPN«.  Več informacij je glede vsebin OPN-ja na voljo pri ge. Lidiji Kavran Štrbac (pritličje levo) tudi na tel. št. 01 89 38 224. Dopolnjeni osnutek OPN je javno dostopno na vpogled na spletni strani www.geoprostor.net/piso.Katarina Turkovič

Komentarji