Jesenska šola kemije in energetike

0

Dijaki 4. letnika Gimnazije in srednje šole Kočevje, program gimnazija, izbirne skupine kemije smo se udeležili prve jesenske šole kemije in energetike na podjetju Melamin d.d. Kočevje. Šola kemije in energetike je potekala med jesenskimi počitnicami, in sicer od srede, 2.11.2016, do petka, 4.11.2016. Glavni namen tega projekta je bilo pridobivanje novih znanj, ne samo na teoretičnem, ampak tudi na eksperimentalnem področju, kemije in energetike tj. dve izmed področij s katerimi se ukvarjajo na Melaminu.

Še preden smo se poglobili v delo v laboratoriju na raziskovalnem oddelku, smo morali dijaki opraviti varstvo pri delu. Spoznali smo »bonton« obnašanja v kemični tovarni, kako se odzvati v primeru nesreče, nevarne snovi s katerimi se bomo srečevali pri delu, … Po opravljenem testu iz varnosti pri delu smo dijaki spoznali mentorje. Le-ti so nam predstavili vsa področja s katerimi se ukvarjajo na Melaminu. Ogledali smo si celotno kemično tovarno in pri vsakem področju spoznali postopek in končni produkt (smola, laki…) ter tudi veliko število novih in koristnih informacij, saj je bila razlaga vsakega postopka zelo podrobna in razumljiva.

Tako smo strnili svoje vtise:

»Za jesensko šolo kemije sem se odločil zato, ker želim svoje šolanje nadaljevati na področju kemije oz. kemijskega inženirstva. V treh dneh smo v razvojnem oddelku izvedeli zelo veliko novega in uporabnega znanja. Všeč mi je bilo to, da smo se lahko sami prelevili v kemike in opravili eksperimentalno delo v razvojnem laboratoriju. Da nam je bila obravnavana tema razumljiva, sta poskrbela mentor Miha Kavšek in pomočnica Renata. Želel bi, da bi šola kemije potekala dlje kot samo tri dni, saj sem se zelo navdušil nad delom v laboratoriju. S tem pa sem spoznal, da želim opravljati svoj poklic na področju kemije. Upam, da bo ta projekt v prihodnosti zaživel in privabil tudi generacije, ki prihajajo za nami.« Anže Golob

»Za obisk jesenske šole na Melaminu sem se odločil, da bi spoznal več o kemiji in občutil delo kemika oz. kemijskega inženirja v razvojnem oddelku. V treh dneh sem spoznal delo v proizvodnji in se tudi prelevil v vlogo kemika v razvojnem oddelku. Všeč mi je bilo to, da smo lahko tudi sami pripravili melakaps in pene. Mentor Miha Kavšek in njegova pomočnica Renata sta nam pri poskusih priskočila na pomoč in nam kemijske reakcije tudi strokovno razložila. Že prej sem se odločil za študij kemije, sedaj pa sem se še bolj navdušil nad tem. Upam, da bo pa ta projekt jesenske šole še potekal in da se ga bodo udeležile tudi naslednje generacije.« Gašper Krajec

»Jesenska šola nama je bila zelo všeč, saj sva v treh dneh izvedela veliko novih in zanimivih informacij o samem podjetju Melamin, se seznanila z energetskimi sistemi v tovarni, ogledala sva si laboratorije in proizvodne obrate ter izvedela, kako poteka prodaja izdelkov. S praktičnim delom sva spoznala, kako okvirno poteka delo v tovarni – odvzela sva vzorce vode, ki sva jih nato preučila v laboratoriju. Počitnice sva tako preživela delovno, vendar je bilo vredno, saj sva nadgradila svoje znanje o podjetju Melamin in pobližje spoznala, kako poteka proizvodnja njihovih izdelkov. » Blaž Mihelič in Sara Goljevšček

»Delo se mi je zdelo zanimivo, najbolj mi je bilo všeč praktično delo, torej drugi in tretji dan. Delo je bilo razgibano in dinamično, spoznali smo nekaj kemikalij in pripomočkov za delo. Prvi dan se mi je zdelo nekoliko preveč teorije in informacij, vsekakor pa je bila to odlična izkušnja.« Tjaša Benčina

»Jesenka šola kemije se mi je na splošno zdela super, saj sem spoznala proces izdelave lepila in tovarno Melamin. Sinteza lepila se mi je zdela najbolj zanimiva. Edina pripomba, ki bi jo lahko imela, je preobširna razlaga tovarne prvi dan.« Tina Govže

Karin Kočevar

Komentarji