Kako drago se danes ogrevamo na Kočevskem

0

Glavni del kurilne sezone je za nami, cene energentov pa dosegajo najvišje vrednosti, ki jih do sedaj nismo bili navajeni. Cena nafte diktira cene vseh ostalih energentov. Glede na sedanje cene in razmerja med njimi, se moramo odločati s kom in na kakšen način se bomo ogrevali v naslednji sezoni. Izbiramo lahko med kurilnim oljem, drvi, peleti in elektriko za ogrevanja s toplotno črpalko (TČ) ter v mestu daljinsko ogrevanje. Utekočinjen plin propan Uporablja se le izjemoma, ker je najdražje gorivo. Trenutna cena je 0,972 €/l, oziroma 0,14 €/kWh in je višja kot je cena elektrike. Še višja pa je cena plina v jeklenki 10 kg za katero je treba odšteti 20,6 € oziroma 0,156 €/kWh. Iz tega sledi, da je ceneje kuhati na indukcijski kuhalni plošči kot na plinski.Kurilno olje Je drugo najdražje gorivo. Cena je od 1,023 do 1,091 €/l, oziroma 0,102 do 0,109 €/kWh za količino 3.000 l, odvisno ali ga plačate z gotovino ali na 12 obrokov. Cena koristne energije (z upoštevanjem izgube kotla, ki je pri starih kotlih mnogo višja kot pri novih) je od 0,108 do 0,153 €/kWh. Ogrevanje s kurilnim oljem v starih kombiniranih kotlih je dražje kot z elektriko.Lesni peletiVse hitreje zamenjujejo kurilno olje in so mnogo cenejši od njega. Cena je od 180 do 260 €/t oziroma 0,04 do 0,052 €/kWh. Cena koristne energije z upoštevanjem izgube kotla je od 0,05 do 0,065 €/kWh.Drva Najbolj uporabljano gorivo s sorazmerno nizko ceno. Največja je ponudba goli, manjša je za cepanice. Ponudba polen je samo v eni trgovini. Goli dosegajo ceno 75 €/m3, cepanice  85 €/m3, polena 95 €/m3 oziroma 0,04 €/kWh. Slabost starih kotlov na polena so velike izgube (izkoristek 60 %) in posledično velike količine praha. Novi kotli imajo izkoristke do 93 % ter majhne količine praha. Ta razlika se odraža tudi pri ceni koristne energije, ki je 0,05 do 0,06 €/kWh.Lesni sekanci G30To so sekanci za male kurilne naprave. So najmanj uporabljani obenem pa najprimernejši za ogrevanje malih do velikih objektov, posebno kjer je lesno predelovalna dejavnost. Kosovni lesni ostanki se zmeljejo na velikost 30 do 50 mm. Kurjenje s sekanci je enako avtomatizirano kot s pe- leti ali kurilnim oljem. Cena je od 10 do 25 €/nm3 oziroma od 0,02 do 0,03 €/kWh. Cena koristne energije je od 0,023 do 0,036 €/kWh.  ElektrikaUporablja naj se samo za ogrevanje s TČ. Cena višje tarife je 0,125  do 0,138 €/kWh, manjše tarife 0,077 do 0,099 €/kWh, enotne tarife pa 0,112 do 0,125 €/kWh. Cena je odvisna je od dobavitelja.  Z uporabo TČ se cena koristne energije močno zniža. Tako je pri TČz rak-voda cena koristne energije 0,05 do 0,07 €/kWh kar je približno enaka kot ogrevanje s peleti. Pri TČ zemlja-voda je 0,04 do 0,06 €/kWh in je izenačena s stroški ogrevanja z drvi.   Pri TČ voda-voda je cena koristne energije 0,03 do 0,04 €/kWh in je izenačena s ceno sekancev. Upoštevati je treba, da so TČ najprimernejše za ploskovna ogrevanja, za radiatorska pa manj.Daljinsko ogrevanjeCene daljinskega ogrevanja so zelo ugodne, kljub temu, da se  poleg sekancev in lubja uporablja tudi kurilno olje. Cena za gospodinjstva je 0,066 €/kWh, za vse ostale uporabnike pa 0,082 €/kWh. Priključevanje na daljinsko ogrevanje je omejeno samo na tiste objekte, ki so v neposredni bližini cevovoda. Za gospodinjstva so vsi stroški ogrevanja precej nižji od nabavne cene kurilnega olja, za vse ostale pa ne presegajo cene koristne energije.Letni strošek ogrevanjaZa ogrevanje povprečne hiše je potrebno 3.000 l kurilnega olja, kar je enako 30.000 kWh.Strošek za posamezno vrsto goriva je v spodnji tabeli.

vrsta energenta

letna količina

letni strošek                         (€)

UNP propan (l)

4.350

4.228

kurilno olje (l)

3.000

3.069

 

3.000

3.273

lesni peleti (kg)

6.400

1.280

 

6.400

1.664

bukova drva (m3)

12

1.140

lesni sekanci (nm3)

35

900

daljinsko ogrevanje

 

 

gospodinjstva (kWh)

30.000

1.980

ostali (kWh)

30.000

2.460

TČ zrak-voda (kWh)

15.000

1.800

TČ zemlja-voda (kWh)

10.000

1.200

Tč voda-voda (kWh)

8.000

960

Letni strošek je okvirni. Za vsak objekt je potrebno izdelati točen izračun porabe in nato izbrati vrsto goriva. Pri izbiri kurilne naprave je potrebno upoštevati tudi stroške investicije ter stroške vzdrževanja v življenjski dobi.Drva so trenutno najbolj uporabljano gorivo, vendar, v deželi gozdov in ob izredno veliki brezposelnosti, ni organizirane proizvodnje polen in sekancev za male kurilne naprave. Za nakup teh dveh goriv se je potrebno odpeljati čez Jasnico ali pa čez Krko.Vladimir BizjakKontakt za informacije in svetovanje:Vladimir Bizjak: 895 45 67, 041 681 669, vladimir.bizjak@siol.netMarko Piršič: 031 722 901 Spletna stran: www.kocevje.ensvet.com

Komentarji