Kako medvedom preprečimo zahajanje v naselje?

0
FOTO: arhiv LIFE DINALP BEAR

Na območjih, kjer se naselja stikajo z gozdnimi površinami, medvedi večkrat zahajajo v bližino človeških bivališč. Vzrok temu je predvsem lahko dostopna hrana človeškega izvora, kot so ostanki hrane, odpadna embalaža in drugi odpadki, ki privabljajo medveda.

Da bi zmanjšali pogostost zahajanja medvedov v naselja, smo sodelavci na projektu LIFE DINALP BEAR z Zavoda za gozdove Slovenije in Univerze v Ljubljani na tako imenovanih vročih točkah, območjih, kjer so tovrstni dogodki najpogostejši, spomladi v letu 2017 prvič postavili medovarne smetnjake in kompostnike. Na območju občine Kostel smo s pomočjo uslužbencev občine in pristojnega komunalnega podjetja razdelili 25 medovarnih kompostnikov na lokacije, kjer je bilo zahajanje medveda v neposredno bližino človeških bivališč najbolj pogosto. V vaseh Rajšele in Podstene pri Kostelu smo vse stanovanjske hiše opremili z individualnimi medovarnimi smetnjaki. Vsaka hiša je tako prejela en smetnjak za mešane komunalne odpadke in drugi za embalažo. Prav tako sta bila z individualnimi smetnjaki opremljena dva dislocirana objekta na območju Srobotnika ob Kolpi. Na šestih lokacijah, kjer poteka skupinsko zbiranje in odvoz odpadkov, smo postavili medovarna ohišja za velike smetnjake. V naseljih Banja Loka, Dren, Selo pri Kostelu, Kostel, Kuželj in Srobotnik ob Kolpi je tako skupaj postavljenih 15 tovrstnih ohišij.

Kljub izpostavljenosti različnim vremenskim razmeram so tako medovarni kompostniki kot tudi smetnjaki ostali v dobrem stanju in dobro služijo svojemu namenu. Prejemniki medovarnih kompostnikov in smetnjakov so izkazali veliko zadovoljstva, saj poročajo o občutno manjši pojavnosti medveda v bližini svojih bivališč in otokih za zbiranje odpadkov. Ne smemo pa pozabiti, da je pri uspešnosti ukrepa ključnega pomena naša dosledna uporaba. Ker želimo z lokalnimi prebivalci ostati v stalnem stiku, nam bo pri delu na terenu v pomoč lokalna pomočnica, katere nalogi sta tako mesečno spremljanje stanja in uporabe tako medovarnih kompostnikov kot tudi smetnjakov ter osveščanje lokalnih prebivalcev. V ta namen bo v začetku novega leta organizirana delavnica na temo preprečevanja dostopa medvedov do hrane človeškega izvora in s tem zahajanja v naselja. O datumu delavnice boste obveščeni naknadno. Ob morebitnih težavah, vprašanjih in mnenjih lahko kadarkoli obrnete na vašo lokalno pomočnico, Vesno Krese.

Vesna Krese in Vesna Oražem

Komentarji