Kakšno je zdravstveno stanje v vaši občini?

0

Našo Slovenijo sestavlja 212 med seboj zelo raznolikih občin, v katerih živi več kot 2 milijona prebivalcev. Prikaz Zdravje v občini 2018 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja (zdravstvenega stanja) v posamezni občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Ker okolje, v katerem bivamo in delamo pomembno vpliva na naše zdravje, želijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje skupaj z drugimi organizacijami s tem prikazom spodbuditi deležnike na lokalni ravni pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

Slovenija

V splošnem so neenakosti v zdravju posledica številnih dejavnikov. Na nekatere pač sami ne moramo vplivati, spet na druge, predvsem socialno ekonomske pa z družbenega vidika lahko. Da pa bi lahko ustrezno ukrepali, moramo neenakosti in probleme v zdravju najprej sploh prepoznati. Slovenija se v večini leta 2014 analiziranih parametrov nahaja v sredini držav članic EU, »boljši« pa smo denimo pri umrljivosti dojenčkov, »slabši« pa pri umrljivosti zaradi samomora.

V Sloveniji sovpadata zdravje in stopnja izobrazbe. Nižje izobraženi imajo v povprečju slabše zdravje in nižjo življenjsko dobo, pomembno vlogo pri tem pa ima tudi spol, saj je pričakovana življenjska doba za moškega z višjo izobrazbo v povprečju enaka življenjski dobi ženske s srednjo ali celo nižjo izobrazbo. Med nižje izobraženimi je tudi večji odstotek ljudi s prekomerno težo in kadilcev.

Gospodarska kriza prav tako vpliva na mnoge segmente družbe, na nekatere bolj, na nekatere manj, eni si lažje opomorejo, drugi težje. Število brezposelnih se je v času zadnje gospodarske krize močno povečalo, zdravje le-teh pa je bilo prav tako veliko slabše kot zdravje zaposlenih, sploh pri skrbi za ustno higieno – obiskovanje zobozdravnikov.

Malo smo se poigrali še s podatki Kočevja, Osilnice, Ribnice, Sodražice in Velikih Lašč (najdete jih na spletni strani http://obcine.nijz.si). Pa poglejmo, kako zelo zdravi smo.

Kočevje

Delovno aktivni Kočevci imajo v primerjavi s celotno Slovenijo precej več dni bolniške odsotnosti (skoraj 5 dni več od slovenskega povprečja). Nadpovprečno je tudi število Kočevcev, ki prejemajo zdravila za sladkorno bolezen in povišan krvni tlak, precej več od slovenskega (in tudi evropskega) povprečja pa je tudi prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj. Večji je tudi delež starejših, ki so bili hospitalizirani in tistih, ki koristijo pomoč na domu. Okoli povprečja se vrtijo deleži novo odkritih primerov raka, zlomov kolkov pri starejših in umrljivost. Najbolj zaskrbljujoča ugotovitev za prihodnost pa je telesni fitnes otrok, ki je dosegel najslabši rezultat proučevanih kazalnikov raziskave za občino Kočevje. Statistično več je tudi otrok s prekomerno telesno težo.

Osilnica

Delovno aktivni v občini Osilnica imajo več kot dva dni manj bolniške odsotnosti na leto v primerjavi z ostalo Slovenijo. Gre za občino, v kateri je delež prebivalstva, starejšega od 80 let med najvišjimi na lestvici v Sloveniji, a tudi za občino, kjer je prirast prebivalstva za kar 18 % višji od slovenskega povprečja. Nadpovprečno visok je delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, manjši pa je delež tistih, ki prejemajo zdravila za sladkorno bolezen. Zanimiv je podatek, da je delež uporabnikov pomoči na domu v Osilnici najnižji v Sloveniji. Podobno so rezultati pokazali tudi glede prometnih nezgod s povzročiteljem pod vplivom alkohola, saj je bil delež le-teh prav tako najnižji v Sloveniji. Telesni fitnes otrok je blizu slovenskega povprečja (le malo nižji). Za občino Osilnica sicer velja opozorilo, da podatki zaradi majhnosti opazovane populacije niso tako zanesljivi.

Ribnica

V Ribnici so delovno aktivni prebivalci koristili 3,5 dni več bolniške odsotnosti od slovenskega povprečja (17,8 koledarskih dni na leto). Blizu le-temu pa je delež oseb, ki prejemajo zdravila za zniževanje krvnega tlaka, delež tistih, ki jemljejo zdravila za sladkorno bolezen pa je statistično nižji od slovenskega povprečja. Večji od povprečja je delež bolnišničnih obravnav starejših prebivalcev občine zaradi zlomov kolka, skoraj povsem enak slovenskemu povprečju pa je delež uporabnikov pomoči na domu, podoben rezultat pa beležijo tudi glede prometnih nesreč z alkoholiziranim povzročiteljem. Podobno kot v Kočevju je tudi v Ribnici telesni fitnes otrok precej nižji od slovenskega povprečja, skoraj 7 % več je tudi otrok s prekomerno telesno težo. Podpovprečen je tudi delež astmatikov pri otrocih, bolnikov s srčno ali možgansko kapjo in prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

Sodražica

Tudi v Sodražici je število bolniških odsotnosti višje od povprečja (za dan in pol), blizu slovenskemu povprečju pa je delež oseb, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka in sladkorno bolezen. Pod povprečjem so deleži uporabnikov pomoči na domu, bolnišničnih obravnav zaradi zloma kolkov, srčne kapi in možganske kapi, pa tudi delež novih primerov rakavih obolenj. Prav tako je nizka stopnja splošne umrljivosti, nekoliko višja od povprečja pa je umrljivost zaradi samomora. Pozitivna novica je, da je v Sodražici (podobno kot v Osilnici) telesni fitnes otrok nekoliko višji od slovenskega povprečja.

Velike Lašče

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je skoraj enaka slovenskemu povprečju (14,1 dni na leto). Blizu le-temu so tudi deleži prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka in zaradi sladkorne bolezni, pomoči na domu, telesni fitnes otrok in delež prometnih nezgod z alkoholiziranim povzročiteljem. Nad povprečjem je prirast prebivalstva (9,3 %, povprečje v Sloveniji pa znaša 0,8 %).

Glavna ugotovitev raziskave je definitivno problem pomanjkanja telesne aktivnosti pri otrocih, kar posledično prinese večji delež prekomerno težkih otrok in potencialnih bolezni, ki jih lahko le-ta prinese v prihodnosti. Zato se vsi skupaj potrudimo in izkoristimo pomladne in bližajoče se poletne ter jesenske dni za čim več gibanja na prostem. Že en sam 30-minutni sprehod na dan lahko pomeni pomembno spremembo in korak k boljšemu zdravju.

N.Š.

Komentarji