KemiKum forenziki rešili primer kaznivega dejanja

0
Foto: Center KemiKum

Zabava se lahko ob prekomernem pitju zelo hitro spremeni v pravo nočno moro. Tisti, ki pregloboko pogleda v kozarec, se lahko zastrupi z alkoholom in nujno potrebuje zdravniško pomoč. Na stopnjo zastrupitve z alkoholom vpliva več dejavnikov, med njimi sta najpomembnejša količina in koncentracija popite alkoholne pijače.

Nadarjeni dijaki drugega in tretjega letnika Gimnazije in srednje šole Kočevje so v sredo, 30. 5. 2018, obiskali Pedagoško fakulteto v Ljubljani, kjer so se v sklopu centra KemiKUm udeležili forenzične delavnice. Delovanje Centra KemikUm temelji na povezovanju med univerzo, šolami in podjetji z namenom skupnega razvoja inovacij, njihovi uporabi pri učenju kemije in optimizaciji na osnovi evalvacije izvedenih dejavnosti. S tem spodbujajo interes mladih za kemijo in naravoslovne vede in jih ozaveščajo o vlogi kemije v družbi ter pomenu trajnostnega razvoja. V zadnjem študijskem letu je bilo v aktivnosti Centra KemikUm vključeno okoli 820 učencev in 115 dijakov iz 39-ih osnovnih šol in 7-ih gimnazij iz različnih krajev po Sloveniji.

Foto: Center KrmiKum

V kemijskem laboratoriju so dijaki pod vodstvom študentov spoznali princip delovanja alkotesta in skušali rešiti primer kaznivega dejanja zastrupitve z alkoholom. Na začetku delavnice so dijaki prebrali zgodbo o kaznivem dejanju in sebe postavili v vlogo forenzika. Nato so spektrometrično določili odstotno koncentracijo alkohola v pijači, ki jo je zaužil zastrupljenec, s postopkom umerjanja na vzorcih z znano odstotno koncentracijo alkohola. Vsi forenziki so ugotovili, da je alkoholna pijača, ki jo je zaužila žrtev, vsebovala okoli 45% alkohola in da je bila žrtev res zastrupljena z alkoholom. Osumljenka kaznivega dejanja je trdila, da se noči ne spomni, ker naj bi tudi sama uživala alkohol. Naši forenziki so ugotovili, da temu ni tako, saj so s pomočjo poskusov ugotovili, da je osumljenka uživala vodo in je lagala.

Dijaki so se v vlogi forenzikov odlično izkazali in uspešno opravili svojo nalogo. Delavnica je dokaz, kako pomembno je znanje kemije za našo družbo. Na podlagi tovrstnih delavnic pa se dijaki lažje tudi karierno orientirajo.

Anja Hace

Komentarji