Kočevje kmalu bogatejše za dva Centra za duševno zdravje

0

S sprejetjem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018-2028, v katero spada tudi vzpostavitev nove mreže centrov za duševno zdravje, bo Zdravstveni dom Kočevje med prvimi v Sloveniji, kateremu bodo v letu 2019 dodeljena sredstva za vzpostavitev kar dveh tovrstnih centrov – Centra za duševno zdravje odraslih in Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Za paciente bo skrbela interdisciplinarna skupina strokovnjakov, kar nenazadnje v polni sestavi pomeni 34 delovnih mest.

Pomen duševnega zdravja je bil dolga leta zanemarjen, kljub temu, da so na tovrstne bolezni opozarjali mnogi zdravniki, psihologi, psihiatri, pedopsihiatri, socialni delavci, tudi učitelji in vzgojitelji. Tudi razne raziskave tega področja kažejo na zaskrbljujoče mentalno stanje nasploh, saj naj bi denimo leta 2011 za duševno motnjo trpelo dobrih 38 odstotkov Evropejcev. Namen prej omenjene resolucije je krepitev in ohranjanje duševnega zdravja Slovencev, preprečevanje duševnih motenj v vseh starostnih obdobjih, zmanjševanje stigmatizacij in diskriminacij oseb z duševnimi motnjami, izboljšanje kompetenc strokovnih služb na vseh področjih varovanja duševnega zdravja in njihovo povezovanje ter zmanjšanje institucionalizacije na področju duševnega zdravja. Prvi korak za doseg vseh teh ciljev pa je seveda vzpostavitev javne mreže, ki naj bi do leta 2028 obsegala 25 Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in 25 Centrov za duševno zdravje odraslih ter Centrov za zgodnjo obravnavo, ki bodo nadgradili zdajšnje razvojne ambulante.

Kot smo že pisali v enem izmed prejšnjih člankov, ima Kočevska poleg slabih socialnoekonomskih in socialno-demografskih kazalnikov tudi precej več slabih kot dobrih kazalnikov zdravja. Nizek telesni fitnes otrok in prekomerna prehranjenost, veliko prejemnikov zdravil za sladkorno bolezen in povišan krvni tlak, veliko prejemnikov zdravil za duševne bolezni in visoka bolniška odsotnost pa so tisti najbolj zaskrbljujoči.

Kočevje je bilo prepoznano kot okolje, ki nujno potrebuje strokovnjake in strukture, ki bodo skrbele za duševno zdravje populacije in kot okolje, ki je pripravljeno na izziv vzpostavljanja prvih takšnih struktur v Sloveniji. V letu 2019 bodo vzpostavljeni prvi štirje Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov in odraslih in kar dva bosta imela sedež v Kočevju. Centra naj bi začela obratovati že 1. 1. 2019, skrbela pa bosta za vse, ki živijo na Kočevskem, Ribniškem, Metliškem in Črnomaljskem s sedežem v Kočevju. V vsakem bo delovala ekipa strokovnjakov različnih strok iz zdravstveno-socialnega sektorja. Sodelovali bodo zdravniki psihiatri in pedopsihiatri, klinični psihologi, socialni pedagogi, delovni terapevti, logopedi, specialni pedagogi, diplomirane in srednje medicinske sestre in patronažne sestre. Skupna vrednost programov znaša na letni ravni okoli 1,2 milijona evrov in bodo financiranni s strani ZZZS.

N.Š., prirejeno po Poročilu za medije Občine Kočevje

Komentarji