»Kostelci, pometimo pred svojim pragom« – razglasitev najboljših

0

Tudi letos je Turistično športno društvo Kostel pripravilo tekmovanje krajanov Kostela za najlepše urejeno okolico hiše in poslovnega prostora, ki poteka v okviru vseslovenskega tekmovanja „Moja dežela lepa in urejena”. Kostelci so jo izvirno in iskreno poimenovali „Kostelci, pometimo pred svojim pragom”. In so pometli, letos že dvaindvajsetič. Vsako leto sodeluje večje število „pometačev”, tako da so letos zabeležili udeležbo več kakor osemdeset sodelujočih, kar se seveda odraža v lepo urejeni okolici in privlačnem videzu cele občine Kostel.

Vsako leto se tekmovanje zaključi s slavnostno razglasitvijo najboljših. Letos je zaključna prireditev potekala enajstega novembra. Sicer je malo nagajalo vreme, vendar so se tudi tokrat Kostelci zbrali v velikem številu in tako izrazili svojo podporo društvu in odločenost še naprej sodelovati pri ustvarjanju lepega in privlačnega videza krajev ob Kolpi.

Vsako tekmovanje mora imeti tudi sodnike, ki ocenijo rezultate in določijo najboljše. Letos so to nalogo opravili Marko Mikuletič iz Arboretuma Volčji potok, Vinko Zajc iz Kočevja in predsednik TŠD Kostel Stanko Nikolič.

Tretje mesto je za stanovanjsko hišo na naslovu Vas 4a prejela Vanda Bratož, ki je svojo starejšo tipsko hišo uredila tako, da je primerno vključena v vaško okolje.

Drugo mesto si je prislužil Center obšolskih dejavnosti, Dom Fara, ki izstopa s svojo urejeno zgradbo, urejenim in varovanim adrenalinskim parkom in plezalno steno. Posebej izstopa urejeno in čisto športno igrišče in vstop za rafte v reko Kolpo. Poleg tega urejajo gozdne poti in se na splošno vedejo ekološko.

Prvo mesto je letos odšlo na naslov Fara 15, kjer domuje kmetija Marte Marinč. Ta laskavi naslov si je pridobila zaradi izredno lepo in celovito urejene in vzdrževane kmetije, kjer so vsi objekti povezani v zaokroženo celoto, kjer se vidi skrb za ekologijo in za lep videz tega dela vasi. Izstopa lepo ohranjena „stoletna” kašča, ki je v celoti izdelana iz lesa in brez enega samega žeblja. Leseni deli kašče niso bili nikoli premazani z raznimi zaščitnimi sredstvi ali barvami, vendar so se ohranili vse do danes, saj so že takrat vedeli, da les v naravni obliki zdrži veliko več, kot če ga obdelamo z raznimi, večkrat zelo strupenimi, zaščitnimi sredstvi.

Vsi nagrajenci so prejeli tudi praktične nagrade in tablico, ki sporoča, da je bila ta zgradba v letu 2016 ena od treh najlepše urejenih hiš v občini Kostel.

Prireditev se je nadaljevala z družabnim srečanjem in obljubo ter obvezo, da bodo drugo leto še boljši in še bolj zagnani pri urejanju okolice.

TŠD Kostel

Komentarji