“Kostelci pometimo pred svojim pragom!”

0

Moja dežela – lepa in gostoljubna. Akcijo izvajata TŠD in Občina Kostel v okviru rednega letnega programa del in v sklopu navedenega projekta.  Izvedeno je bilo čiščenje in urejanje okolja ter čiščenje reke Kolpe s pritoki. To urejanje okolja TŠD Kostel organizira že sedemnajstič  zapored, v Sloveniji pa poteka ta projekt že dvajseto  leto. Pred izvedbo akcije so bili organizirani pogovori s krajani o načinu poteka aktivnosti na posameznih krajih. Krajani so bili o akciji posebej obveščeni pisno po gospodinjstvih, s plakati po naseljih in na običajnih mestih informiranja. O njej so poročali časopisi in lokalni radio Univox.Površina občine Kostel znaša 5.627 ha (od tega 2.700 ha gozdov), ima cca. 700 prebivalcev, 54 vasi in zaselkov (od teh je 9 nenaseljenih), približno 300 domačij in 140 vikendov. Aktivnosti čiščenja in urejanja okolja sicer potekajo vse leto, skupinsko čiščenje pa je bilo posvečeno Dnevu Zemlje, Dnevu voda in svetovnemu dnevu varstva okolja in drugo. V soboto 16. in nedeljo 17. aprila 2011 je bila izvedena akcija na kateri je sodelovalo kar veliko število ljudi: krajani, lovci, učenci in drugi, skupaj  cca. 305  udeležencev. Vse leto traja tudi organiziran natečaj za najbolj urejeno hišo, vikend, javno površino in poslovno zgradbo v Kostelu.Letos je prijavljeno 86 natečajnikov, v katerem iz leta v leto sodeluje več natečajnikov, njim se pridružujejo tudi mnoga druga domačinstva. Ocenjevanje s strokovnjaki in komisijskim ogledom ter posvetovanja so bila od maja do oktobra, ko so bili podani zaključki tega natečaja.1. mesto      Anica PadovacTuristična kmetija Anice Padovac je lahko vzor za vse, ki želijo urediti svojo kmetijo. Že pogled od zgoraj, ko se približuješ po cesti človeku pove, da je ta kmetija prav kostelska in da je vsaka stvar na svojem mestu. Osrednji del sestavlja široko, delno travnato, delno pa peščeno dvorišče. Le najnujnejše površine so tlakovane, da se ob slabem vremeni ne nosi blato v hiše. Ob dvorišče so nanizani bivalni in gospodarski objekti. Oblikovani so v kmečkem slogu. Veliko je  kamnitih zidov, preprosto obdelanih fasad, največ fasad pa je lesenih. Objekti so grajeni, oziroma obnovljeni iz domačih materialov. Star skedenj je lepo urejen, na spodnjem kletnem delu so vzorno urejeni prostori za žganjekuho. Hlevi, nadstrešnice in sploh vsi gospodarski objekti so pretežno leseni in lepo in smiselno zaokrožujejo kmetijo. Okoli kmetije so pašniki, izpusti za konje, maneža in vse to je ograjeno s preprostimi lesenimi ograjami.  Ob stanovanjskem objektu je obnovljen kmečki dom z vsemi elementi kmečkega (kostelskega) oblikovanja. Okna so majhna, pokončna z lesenimi okenskimi krili »s križi«, vendar jih je v zadostnem številu tako, da je v notranjih prostorih dovolj svetlobe. Predvsem kletni zidovi so kamniti. Uporabil se je material, ki se ga dobi v neposredni okolici. Večina fasade zgornjega dela hiše je preprosto obdelana z grobim ometom, del hiše z »gankom« pa je obložen s pokončnimi deskami, stiki pa so prekriti z letvami tako, kot se v Kostelu spodobi. Okrog objekta je polno koristnih in lepih detajlov. Igrala za otroke, leseni stebri s strešico iz strešnika so nosilci za svetila zunanje razsvetljave. Lastnica pa daje velik poudarek tudi ekologiji. Vsa kanalizacija je speljana v dve lastni čistilni napravi, v okolici ni smeti saj je urejeno zbiranje in odvoz. Za ogrevanje uporablja doma pridobljena drva v kmečki peči in v štedilnikih. Gostje na kmetiji uživajo ekološko pridelane darove narave iz te res vzorno urejene turistične kmetije.2. mestoJože Rauh, Vas 3Obcestna stara gostilna je solidno obnovljena. Prizidano ima pokrito teraso s poudarjenim stebriščem, ki že na zunaj predstavlja trdno domačijo. Morda malo neposrečeno nadkritje iz plastičnih kupol se niti dosti ne opazi, ker pogled pritegne zares bogata zavesa »balkonskih rož«. Na zadnji strani je podolgovato dvorišče, ob katerem so smiselno nanizana gospodarska poslopja, ki so lepo obnovljena. Delno so zidana in ometana, mizarska delavnica pa je v leseni izvedbi in s tem razbije monotonost zaradi podolgovatega niza gospodarskih poslopij.Vse skupaj ima lep izgled in je v ponos lastnikom, kot tudi vsem v Vasi.3. mestoAlenka Arko, RajšeleNa spodnjem, skrajnem, robu vasi Rajšele stoji počitniška hiša Alenke Arko. Sama hiša je lepo urejena. Okna z lesenimi »polknami«, kot so v navadi v Kostelu dajo hiši izgled lepega kostelskega objekta. To tudi dopolnjujejo lesene ograje, lepo oblikovan dimnik in vse okoli osnovnega objekta, kot je to tekoča voda, ki se izliva v ribnik. Ob njem je vodnjak iz opeke, z leseno strešno konstrukcijo in kritino s strešniki. Prav opazna je tudi »brajda« pod katero je kompostnik. Na splošno mimoidoči ne loči ali je to počitniška hišica ali je stalno naseljena domačija. Res lep pogled in čestitke lastnici za vzorno oblikovanje.TŠD Kostel

Komentarji