Lekarna Kočevje in proračun 2012

0

V četrtek 12.12.2011 je potekala 12. redna seja občinskega sveta Občine Kočevje (OS OK). Točk dnevnega reda je bilo veliko (14), seja pa se je končala po štirih urah – soglasno, z naknadnim predlogom o ne-podaljšanju seje in pri točki št. 9, predlogu proračuna OK za leto 2012. Lekarna Kočevje ostaja edini zavod v lasti OK ki ima presežke, v skupni vrednosti dobrih 1.3 mio €.Seja se je začela z razširitvami dnevnega reda, in sicer pod točko 7. a, je bila razširjena točka z dopolnitvijo – aneksom k najemnim pogodbam prostorov, v lasti OK. Vsebina aneksa je, da se njihove najemnine povečajo v višini 2,7 % na podlagi rasti cen. Za toliko se  je namreč povečala inflacija od oktobra 2010. Nadalje je sledilo poročilo o uspešni realizaciji sklepov z predhodne 11. seje. Četrta točka je bila predlog za umik skupne medobčinske redarske in inšpekcijske službe (MIR) z dnevnega reda. Namreč občina Dobrepolje na svoji OS ni sprejela in potrdila MIR-a ter so bili tako sprejeti sklepi v obeh do sedaj voljnih občinah (Osilnica in Kočevje) brezpredmetni. Naj ponovimo, dovolj je dogovor dveh občin za skupno redarsko službo, da se polovično ta služba financira iz države. Kaj naprej? OK se bo poskušala dogovoriti z obema ostalima občinama, Osilnico in Kostelom, če ne, bo OK financirala službo sama.Peta točka je bila (zgolj) seznanitev, da se do sprejetja proračuna OK za leto 2012 financiranje nalog in drugih obveznosti za nadaljnje 3 mesece (januar – marec 2012) financira enako kot prejšnje leto. Šesta točka so bila razrešitve in imenovanja predstavnikov občine Kočevje. In sicer za nadomestnega predstavnika v svet Glasbene šole Kočevje je bil sprejet in imenovan Primož Velikonja; v upravni odbor športne dvorane Kočevje sta bila imenovana, kot predstavnika OK, Vesna Lisac in Marko Lovko; kot predstavniki OK v svet Vrtca Kočevje: Marija Ficko, Grega Mohorič in Tanja Rački; Grega Pahulje je bil potrjen v nadzorni odbor OK; Sonja Veber ostaja ravnateljica OŠ Stara Cerkev; Vesna Jerbič Perko pa je postala direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje.Osma točka je zadevala javni zavod Lekarne Kočevje (LK). Le-ta si je namreč na podlagi uspešnega poslovanja in monopolnega položaja ustvarila dobrih 1, 3 mio € presežkov. Skrajšani postopek odloka ni uspel, zato je sledil klasični, s prvo obravnavo. Problem je, da po trenutni zakonodaji OK ne more neposredno vplivati na soupravljanje LK, zaradi nezadostne večine v upravnem odboru LK (3: 4), temu OK z županom predlaga razmerje 3:2, v korist OK. Denarni presežek namreč ne koristi prav nikomur, še več – denar stoji. Odlok je bil v prvi obravnavi sprejet. Vseeno pa bo potrebno naslednjič natančneje določiti koliko točno tega denarja bo OK pustila LK za operativno delovanje, ki ga ta (tudi nujno) potrebuje (po besedah direktorice LK- slabih pol milijona €). Nadaljnja konstruktivna vprašanja ostajajo: kam dodeliti ta občinska sredstva, ki jih bo prejela OK;ali iti v odkup stavbe LK (ta je trenutno v lasti Kemofarmacije) ali ne.  Sergej Ambrožič

Komentarji