Lesni sekanci – premalo izkoriščeno gorivo

0

Visoke cene nafte na svetovnem trgu ter njen škodljiv vpliv na okolje je vzrok za vse večjo uporabo energije lesne biomase, vode, sonca in vetra. Pri severnih sosedih je koriščenje teh energij že zelo razširjeno medtem, ko se je v naših gospodinjstvih povečala v največji meri poraba drv (manj peletov)  za ogrevanje, solarni sistemi in toplotne črpalke pa za pripravo tople sanitarne vode. Površina gozdov na kočevskem je preko 80 %-na. Pri poseku, razrezu in predelavi lesa nastaja toliko lesnih ostankov, da jih je dovolj za tehnološke potrebe industrije ter ogrevanje celotne kočevske. Veliko sekancev in lubja se porabi v žagarski in lesarski proizvodnji ter v kotlovnici na Trati, medtem ko uporabe sekancev v gospodinjstvih ter obrtnih in malih delavnicah ni. Še vedno je mnogo neizkoriščenih lesnih ostankov od čiščenja pašnih površin, grmovja in drevja ob cestah ter gozdne sečnje. Sekanci so kosi sesekanega lesa, veliki do 25 cm. Velikost sekancev G30 (presek do 3 cm2 in dolžina do 8,5 cm) je za majhne kurilne naprave, velikosti G50 in G100 za večje. Izdelujemo jih iz drobnega lesa pri redčenju gozdov, vej, krošenj, lesa slabše kakovosti ali iz lesnih ostankov. Kakovost je odvisna od kakovosti lesa in tehnologije pridobivanja. Les za kvalitetne sekance mora biti primeren in ga je potrebno posekati najkasneje pozimi. Čez poletje ga skladiščimo na zračnem in suhem prostoru, v septembru ali oktobru pa ga sesekamo. Vsebnost vode, iz okroglega lesa debeline 7 do 20 cm, je v sekancih pri taki pripravi od 20 do 30 %, kar je primerno za vse kurilne naprave. Najpomembnejše je, da velikost in kakovost sekancev prilagajamo zahtevam kurilne naprave oziroma, da pri načrtovanju novega ogrevalnega sistema upoštevamo kakovost sekancev, ki so na razpolago. Cena sekancev je odvisna od vrste lesa in vlažnosti. Oblikovana je glede na težo oziroma pogosteje na volumen – nm3. Nasuti meter (nm3) je količina manjših kosov lesa (drva, sekanci, žagovina itd.) v zaboju s prostornino 1m3. Iz 1 m3 okroglega lesa dobimo cca  2,5 nm3 sekancev velikosti G30.Kurilna vrednost sekancev iz trdega lesa – vsebnost vlage do 35 % – je preko 1.000 kWh/nm3, iz lesa iglavcev pa 700 kWh/nm3. Trenutna cena sekancev je 12 do 22 €/nm3 odvisno od vrste lesa in vsebnosti vlage.Po letu 2.000 je v Evropi zelo porasla proizvodnja kurilnih naprav moči 20 do 100 kW, ki so najprimernejše za podeželska gospodinjstva, kmetije,  delavnice, vrtnarije in druge objekte z ogrevalno površino do 1.500 m2. Posebno primerne so za mizarske in podobne delavnice kjer so lesni ostanki pogosto najprimernejši za predelavo v sekance. Odlikujejo se po izkoristkih preko 90 % in avtomatiziranem delovanju.Kurilne naprave na lesne sekance delimo v glavnem po vrsti goriva, ki lahko v njej zgoreva:- sekanci ali peleti- polena in sekanci ali peleti- polena, sekanci, peleti, žagovina, skoblanci, žitarice  ter ostali gorljivi ostanki, ki nastajajo v kmetijstvu in prehrambeni industriji.Vse navedene kurilne naprave so dražje od tistih na polena in pelete, vendar je v mnogih primerih nizka cena sekancev tista, ki opravičuje naložbo. Vsak primer je potrebno analizirati posebej in najti najustreznejšo rešitev.                    Vladimir BizjakVir:- Standardi SIST–TS CEN/TS 14961:2005 in ÖNORM M7133: 1998- Tehnična dokumentacija in prospekti proizvajalcev kurilnih napravKontakt za informacije in svetovanje:Vladimir Bizjak: 01 895 45 67, 041 681 669 ali  vladimir.bizjak@siol.net,Marko Piršič:  031 722 901 ali marko.pirsic@gov.si Spletna stran: www.kocevje.ensvet.com na kateri je objavljen obširnejši članek, ki ga lahko dobite tudi v pisni obliki ob obisku v pisarni.

Komentarji