MAKS VLAŠIČ – kandidat za Naj prostovoljca 2013

0

Maks Vlašič je dijak 3. c razreda, smer ekonomski tehnik.

Maks Vlašič je dijak 3. c razreda, smer ekonomski tehnik.  Letos poteka že tretje leto, ko v Društvu upokojencev Kočevje prostovoljno izvaja  tečaje računalništva za starejše in tako skrbi za računalniško opismenjevanje starejše populacije. Njegovo delo cenijo sošolci in starejši.  Pri tem je Maks prostovoljec v pravem pomenu besede – je samoiniciativen, samostojen, dela se loteva odgovorno, je izredno komunikativen in zabaven, pri delu pa natančen in vesten.  Uspešno usklajuje redno šolsko delo s prostovoljstvom.

Prostovoljsko delo poteka v skladu z Zakonom o prostovoljstvu in načeli Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Prostovoljstvo je dejavnost, ki  je v Sloveniji dokaj razširjena. Po statističnih analizah je razvidno, da to dejavnost opravlja predvsem starejša populacija (69 %),medtem ko je delež mladih le 10 %, kar je trend zadnjih nekaj let.

Torej –  Maks izstopa od srednješolske populacije in je lahko dober zgled ostalim mladim v Kočevju. Njegovo delo pomeni dobro medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje šole z lokalnim okoljem.  Čeprav Maks za svoje delo ne dobi plačila, je pa na naši šoli in v društvu izredno cenjen dijak. Zaradi vsega tega smo ga predlagali za Naj prostovoljca 2013 v Sloveniji.

 

razredničarka Nina Papež

GSŠ Kočevje

Komentarji