Mlada ekologa

0

Beseda ekologija je verjetno ena najbolj zlorabljenih v sodobni družbi. Je kompleksna veda, ki proučuje odnose med organizmi in interakcije organizmov z neživim okoljem. Biološko znanje prispeva k razumevanju sveta, hkrati pa omogoča sprejemanje osebnih in družbenih odločitev. Izjemna biotska pestrost v Sloveniji predstavlja nepogrešljiv del naše narodne prepoznavnosti in temelj za nadaljnji trajnostni razvoj. Miha Ogorelec in Lan Hočevar, dijaka 4. letnika gimnazije Kočevje, se od leta 2010 aktivno udeležujeta dejavnosti v okviru projekta SloWolf. Sodelovala sta pri sledenju velikih zveri, predvsem volka (Canis lupus).Izobraževala sta se na srečanjih Društva Dinaricum, z mentorjem dr. Miho Kroflom pa sta opravila ure in ure terenskega dela, kot je nastavljanje pasti in kamere, preverjanje pasti, uspavanje živali. V letošnjem šolskem letu sta dokončala raziskovalno nalogo z naslovom Volk-skrivnostni plenilec, ki sta jo predstavila na regijskem srečanju mladih raziskovalcev v Kamniku. V nalogi sta raziskovala vedenje volkov, in sicer pogostost uporabe gozdnih cest in vlak, ki jih volkovi izkoriščajo za gibanje in lov. S pridobljenimi podatki gibanja sta ugotavljala v kolikšni meri se volkovi izogibajo naseljem. Največ terenskega dela  sta opravila pozimi, ko je bilo zaradi snega volkovom lažje slediti. V nalogi je predstavljeno življenje volkov in njegovega plena, omenjena pa je tudi škoda, ki jo povzroča volk na drobnici, in ukrepi, s katerimi bi lahko to škodo zmanjšali. Volk je pomemben člen v gozdu; njegova odsotnost bi imela drastične posledice za ravnovesje v tem ekosistemu.  Miha in Lan sta v gozdu tako rekoč doma. Gozd jima predstavlja izziv, strast, hkrati pa sprostitev. Če bomo pri varstvu narave in okolja odpravili navzkrižje interesov, bo tako tudi ostalo.Zorka Potisksomentorica raziskovalne naloge

Komentarji