MOJA RODNA DOMOVINA

0

Zaključno slavnostno prireditev MOJA RODNA DOMOVINA smo pripravili na naši šoli v čast in zahvalo  vsem učencem, ki so s svojimi prispevki sodelovali na nagradnem natečaju, njihovim mentorjem, učiteljem in družinam.

Potekala je 6. junija 2013 v avli šole Zbora odposlancev. Ta datum pa ni bil izbran zgolj po naključju; bil je izbran v  povezavi s Primožem Trubarjem, očetom slovenskega knjižnega jezika, katerega državni praznik – dan Primoža Trubarja – praznujemo 8. junija.

V začetku letošnjega maja se je zaključil  literarni natečaj MOJA RODNA DOMOVINA. Že četrtič zapored ga je razpisala Osnovna šola Vič Ljubljana v sodelovanju s Koordinacijskim odborom domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Namen natečaja je bil spodbuditi mlade k razmišljanju  o domovini, prebuditi zavedanje o pripadnosti svojemu narodu, jeziku, prostoru in tako razvijati  svojo ljubezen do domovine. Natečaj je bil namenjen učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole. V svojih spisih, razmišljanjih, črticah, pesmih in anekdotah so izrazili odnos do domovine, kjer so se rodili, kjer živijo in so srečni.

Na razpis se je odzvalo 105 šol iz 53 občin. Komisija je prebrala 152 literarnih prispevkov  in za najboljše prispevke nagradila 52 učencev. Zato se je organizacijski odbor odločil, da bodo glede na zainteresiranost ravnateljev zaključne prireditve potekale v treh slovenskih krajih: v Kočevju na OŠ Zbora odposlancev, v Velenju na OŠ Šalek in na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Tako so v Kočevje na našo šolo prispeli naslednji mladi nagrajenci in njihovi mentorji:

Tina Nosan, 8.r, OŠ Brusnice, mentorica: Darja Šinkovec; občina Novo mesto;

Anamarija Rebolj, 8.r, OŠ Dobrepolje, mentorica: Ema Sevšek; občina Dobrepolje;

Sara Goljevšček, 9.r, OŠ Ob Rinži, mentorica: Majda Žagar; občina Kočevje;

Maša Klun, 8.r, OŠ dr. Franceta Prešerna, mentorica: Marinka Mate ; občina Ribnica;

Tara Beznik, 7.r, OŠ Stara Cerkev, mentorica: Gabrijela Pohar; občina Kočevje;

Evgen Šmid Žagar, OŠ Semič, mentorica: Anica Jakša; občina Semič;

Tina Mihelič, 7.r, OŠ Stari trg ob Kolpi, mentorica Marija Volf; občina Črnomelj;

Manca Staniša, 8.r, OŠ Zbora odposlancev, mentorici: Bojana Božič in Jadranka Zekić; občina Kočevje.

Jadranka Zekić

Goste sta najprej pozdravila gospod župan Občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič, in ravnatelj OŠ Zbora odposlancev, Peter Pirc.

Slavnostni govorniki, ki so navzočim spregovorili o domoljubju in o razvijanju le tega med mladimi, pa so bil še: Miha Pogačar, tajnik Društva TIGR Primorska, Anton Vovko, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in magister Darko Repenšek, sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Priznanja nagrajenim učencem sta podelila g. Miha Pogačar, tajnik Društva TIGR Primorska, in gospod Darko Repenšek, sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Nagrajeni učenci so nato prebrali svoje stvaritve.

Prireditev smo zaključili z mislijo, da se zopet srečamo prihodnje leto.

Komentarji