Mreža gozdnih vrtcev in šol vse bolj uveljavljenja v slovenskih šolah in vrtcih

0

2. srečanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije v Rajhenavskem Rogu 11. junija je v Kočevju potekalo drugo srečanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije (http://www.gozdnivrtec.si/sl/), ki ga je organiziral Inštitut za gozdno pedagogiko v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije. Udeležilo se ga je več kot petdeset vzgojiteljic in učiteljic iz celotne Slovenije, ki aktivno vključujejo gozd in naravo v vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Koncept »gozdnih šol in vrtcev« razvijajo na področjih razvoja naravoslovnih aktivnosti, gozdov kot učilnice in vira idej za celoten kurikul, vpliva narave na razvoj otrok in njene terapevtske vrednosti. V spremstvu g. Tomaža Hartmana iz Zavoda za gozdove Slovenije, enega najvidnejših strokovnjakov za pragozdove v Sloveniji, so si ogledale in predvsem doživele pragozdni rezervat Rajhenavski Rog, v Evropi edinstveno območje pranarave. Raziskovalca Gozdarskega inštituta dr. Urša Vilhar in Boris Rantaša pa sta jim predstavila raziskovalno delo na področjih gozdnega genetskega monitoringa, kroženja vode v gozdu, biotske raznovrstnosti in večnamenske vloge gozdov v Sloveniji. Vzgojiteljice in učiteljice so iz Roga v domače kraje ponesle vtis, ki sta ga na njih naredila brezčasnost pragozda in Kraljica Roga s svojo časovno in prostorsko dimenzijo; orjaška jeka je stara 500 let, v višino pa meri 51,5 metrov. Ko šolam, vrtcem in staršem ponujajo blato, neravne poti, soparo poletnih dni, klope, komarje in mraz se gozdne šole in vrtci srečujejo z različnimi težavami. Takrat se izkaže izjemna vzajemna vrednost Mreže gozdnih vrtcev in šol Sloveniji in v praksi se je že večkrat pokazalo, da je za uspeh ključno sodelovanje. Idej in volje jim na skupni poti nikoli ne zmanjka, saj jih veže ljubezen do narave in gibanja v naravnem okolju, kjer pa ne iščejo samo znanja, ampak tudi življenjske modrosti in oboje z veseljem prenašajo na otroke. Organizatorji so na srečanju podelili nagrade trem najbolj izvirnim prispevkom, ki so jih prejeli v okviru razpisa Gozd oblikuje življenje. Nagrajeni vrtci so Vrtec Antona Medveda Kamnik, OŠ Mirna – vrtec Deteljica in OŠ Matije Valjavca – vrtec Čriček. Vsi prispevki so zbrani v zborniku z enakim naslovom in bo kmalu dostopen na spletnih straneh organizatorjev srečanja. Ogled Pragozda so zaključili z dobro malico in prijetnim druženjem na Žagi Rog. Ponovno se bodo srečali v naslednjem šolskem letu.Srečanje je potekalo v okviru LIFE+ projektov ManFor C.BD in LIFEGENMON ter projekta EUFORINNO.Inštitut za gozdno pedagogiko, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije

Komentarji