Na OŠ Stara Cerkev Kresnička sveti že tri leta

0

Na OŠ Stara Cerkev se vsako šolsko leto na strokovnih aktivih dogovarjamo o naboru interesnih dejavnosti, ki bodo zanimive, poučne, spodbudne za zdravje in predvsem dostopne otrokom, ki jih ta področja zanimajo.

Tako smo pred tremi leti začeli z izvajanjem ur eksperimentov iz naravoslovja z imenom Kresnička. Ledino so orali učenci 1. triade. Na urah smo se dobivali tedensko in po navodilih s spletne strani DMFA pripravljali in izvajali poskuse. Ti so bili po stopnji težavnosti različno težki glede na starost učencev. Z njimi smo želeli razvijati motivacijo za poglabljanje znanja s področja naravoslovja, odpravljati strah pred naravoslovjem in eksperimentalnim delom, širiti znanja in poglabljanje že osvojenih znanj ter bogatiti besednjak z opisovanjem postopka eksperimentov. Zasnovo, navodila za izvedbo poskusov in nalog pripravijo strokovnjaki naravoslovci z Društva matematikov in fizikov.

Po dveh letih eksperimentiranja in sodelovanja na tekmovanju je na šolo prišlo obvestilo, da smo med 135-imi prijavljenimi šolami izbrani med 12 tistih šol, ki jih bodo obiskali in z nami preživeli dve uri.

Tako smo dočakali 11. september, ko so nas obiskali Kelli, Urban in Jera, trije študentje fizike s Pedagoške fakultete v Ljubljani z mentorico Majo Pečar. Na šolo so pripeljali zanimive in atraktivne eksperimente v treh sklopih in učencem priredili pravi eksperimentalni dogodek. Na njem je v dveh ponovitvah sodelovalo 120 učencev od 2. do 5. razreda, ki so sodelovali pri eksperimentiranju z opisovanjem postopkov, s svojimi predvidevanji, predvsem pa s kresničkami v očeh, ki so bile učiteljem v potrdilo, da delamo v pravo smer, v smer vzpodbujanja vedoželjnosti.

Jadranka Erjavec

Komentarji