Naj bo zeleno!

0

Pobrane smeti v širši okolici mesta Kočevje – sodelujejo zaposleni v podjetju Komunala ter predvsem šolarke in šolarji OŠ Ljubo Šercer, OS Zbora Odposlancev, Glasbene šole…

Pobrane smeti v širši okolici mesta Kočevje – sodelujejo zaposleni v podjetju Komunala ter predvsem šolarke in šolarji OŠ Ljubo Šercer, OS Zbora Odposlancev, Glasbene šole… Rekreacija Gaj in Javni zavod za šport poskrbita za urejenost Gaja in širše okolice stadiona. OŠ ob Rinži letos za pomoč zaprosi tudi učiteljski zbor in okoliške prebivalce. S skupnimi močmi jim uspe veliko delo, saj poleg pobranih smeti, pograbijo in uredijo okolico šole in bližnji gozdiček, obrežejo drevje in grmičevje, poberejo dračje… Prav tako okolico šole, Staro Cerkev in Koblarje prečešejo učenci OŠ Stara Cerkev. Šentu gre zahvala za ureditev trase iz Turjaškega naselja mimo Marofa do Podgorske ulice. Tam »štafeto« prevzame ekipa učiteljev in pobere smeti do Brunarice v Dolgi vasi. Vmes svoj del dodajo še učenci OŠ Vavta vas iz Straže, ki so se akcije udeležili v sklopu bivanja v CŠOD Jurček. Očistili so del Grajske poti in okolico Črne jame. Od tod naprej so krenili člani Planinskega društva Kočevje in na poti do bližnjih vrhov pobrali vse odvržene smeti na in ob planinskih poteh. Člani Ribiške družine so z akcijo pričeli že zelo zgodaj zjutraj. Razdeljeni na več skupin so se pridružili akciji vzdolž reke Rinže vse do zapornic, smeti so pobrali v širšem pasu okoli Rudniškega jezera, čistili so tudi bregove reke Kolpe. Na jezeru se jim je pridružilo okoli 70 ljudi, ki so prečesali širšo okolico jezera ter ekipa potapljaškega društva Ponirek, ki je iz dna jezera, v bližini pomolov, na površje privlekla cel kup raznovrstnih odpadkov. S številnimi prostovoljci nam je uspelo pobrati odpadke vzdolž reke Rinže od zapornic, kjer so s čiščenjem končali ribiči RD Kočevje, pa vse do požiralnikov, kjer je veliko delo naredila še ekipa Črnega Potoka in Zajčjega Polja. Svojevrsten preskok smo letos uspeli narediti tudi v sodelovanju s Srednjo šolo in Gimnazijo Kočevje in z njihovo pomočjo očistili traso ceste od Cvišlerjev do Koprivnika ter od Brezovice do Livolda. Za manjkajoči delček so poskrbeli še gasilci PGD Koprivnik in poleg smeti ob cesti Koprivnik – Brezovica očistili še tri lokacije divjih odlagališč. Povezanim kočevskim glasbenikom gre zahvala za vse pobrane smeti vzdolž magistralne ceste Kaptol – Livold, Klukševcem za pobrane smeti na trasi Štalcerji – Kočevska Reka, društvo Moja Kočevska je čistilo trase magistralne ceste od Jasnice proti Kočevju, zaposleni na CGP Novo mesto PE Kočevje so poskrbeli za odstranitev smeti in odpadkov vzdolž ceste vse do Smuke. Gozdarji ZGS OE Kočevje so skupaj z ekipo Recinka poskrbeli za očiščenje enajstih lokacij divjih odlagališč od Jasnice do Pekla pred Rajndoljem. In potem so tu še številne ekipe razporejene po posameznih krajevnih skupnostih in vaseh, ki so se organizirale na dan čistilne akcije, pobrale smeti, urejale okolice vaških domov, prostorov za druženje, športna igrišča z okolico, okolico studencev, …

Narejenega je bilo ogromno. S prostovoljci in dobro organizacijo nam je uspelo pokriti ves prostor, kar v naši Občini, glede na njeno velikost, ni mačji kašelj. 20.4.2013 se je po zbranih podatkih akcije udeležilo 1752 občank in občanov. K temu je seveda potrebno prišteti še učence in učenke vseh šol in vrtca ter mnoge ljudi, ki so se akciji pridružili individualno oz. neorganizirano. Vsem tem ljudem se je potrebno zahvaliti za iz narave odstranjenih 22 ton raznovrstnih odpadkov, za očiščenje 21 lokacij divjih odlagališč ter za številne ure prostovoljnega dela, ki so bile ta dan vložene v družbeno dobro.

     

S čistilno akcijo Očistimo Kočevsko 2013 pa se aktivnosti na tem področju niso končale. Ideja o organizaciji delovne brigade v avgustu iz strani kočevskega kluba študentov si v mnogih pogledih zasluži pohvalo. Bila je več kot ponovno obujena delovna akcija, saj je posledica drugačnega pogleda na svet ter želje po spreminjanju le tega. V sklopu delovne brigade so mladi urejali okolico OŠ ob Rinži, bregove reke Rinže, Fridrihštajn.

Z iskanjem možnosti, potrebnih sredstev in delom na področju čiščenja divjih odlagališč smo nadaljevali tudi gozdarji. Ekipi revirnega gozdarja ZGS KE Pugled, vodji ZGS KE Pugled, g. Hurwitzu – podjetje Intersocks d.o.o, podjetju Melamin d.d., ki sta vsakoletna podpornika čistilne akcije, podjetju Rotis d.o.o. ter g. Rupniku iz podjetja Obnova, se je zahvaliti za niz ukrepov, ki smo jih s pomočjo njihovega razumevanja, podpore in denarnih sredstev uspeli udejanjiti.

Očistili smo 6 lokacij divjih odlagališč, namestili dodatne štiri opozorilne table, na Mrtvicah in gozdni cesti pri odcepu za Polom smo omejili dostop na lokacijah, kjer so odpadki permanentno prisotni, uredili smo zelen otoček ob počivališču na Kleču in pred Starim logom, ki je do nedavnega služil kot odlična kulisa za »nevidno« nelegalno odmetavanje odpadkov iz avtomobilskih prikolic ali kombijev ter ob soglasju lastnika zemljišča postavili 35 m lesene ograje vzdolž gozdne ceste za Marofom z namenom osveščanja ljudi ter sanacije problematične lokacije. V sodelovanju s KS Stara Cerkev, predvsem vaščani Gorenja, smo obnovili tudi leseno ograjo ob gozdni cesti za Gorenjem, kjer se je do sanacije leta 2009 nahajalo eno večjih divjih odlagališč v naši občini.

Projekt »Očistimo Kočevsko« je poleg permanentnega osveščanje občank in občanov, organiziranega zbiranja in ločevanja odpadkov iz strani podjetja Komunala ter truda, ki se preko dela vzgojno izobraževalnih inštitucij prenaša na mlajše generacije generator sprememb miselnosti ljudi, navad, naše kulture.

 

Čistilno akcijo bomo zato organizirali tudi letos!

Čistilna akcija »Očistimo Kočevsko 2014«, bo potekala v soboto, 5. aprila 2014, s pričetkom ob 9.00 uri.

Projekt vodi in koordinira Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje ob podpori in sodelovanju tako Občine Kočevje kot tudi podjetja Komunala, ki bo poskrbelo za odvoz zbranih odpadkov na Zbirni center v Mozlju.

»Če je volja, je tudi pot.«

Naj bo zeleno!

Vodja projekta »Očistimo Kočevsko 2014«

Tina Kotnik, uni.dipl.inž.gozd.

ZGS OE Kočevje

Komentarji