Najbolj skrben lastnik gozda na OE Kočevje za leto 2013 je Mirko Žagar

0

Zavod za gozdove vsako leto izbere najbolj skrbne lastnike gozdov. Med predlaganimi lastniki iz krajevnih enot na vsaki Območni enoti ZGS izberemo najprimernejšega.

V letošnjem letu smo za najbolj skrbnega lastnika gozda na Območni enoti Kočevje izbrali Mirka Žagarja iz Gorenja 74, 1332 Stara Cerkev.

Mirko Žagar je bil rojen v Gorenju leta 1928. Tudi njegovi starši so ves čas živeli na Kočevskem. Skupaj z ženo imata v solasti 18 ha gozdov. Celotna posest se nahaja na področju KE Pugled – GGE Grintovec. Vsi gozdovi so uvrščeni v NATURO 2000. 10 ha gozdov je delno podedoval po starših, delno, kakor sam pravi, priženil, 4 ha je pridobil v postopku denacionalizacije, 4 ha pa je dokupil. Mirko rad pove, da so za gozd skrbeli že njegovi stari starši, ki so kupili začetnih 10 ha gozdov. Njegova gozdna posest se nahaja v petih različnih oddelkih v GGE Grintovec.

Mirko Žagar je služboval v različnih službah. Z veseljem se spominja svojih gozdarskih let, ko je bil 5 let zaposlen kot lesni manipulant v takratni Zadružni zvezi, nato pa še 5 let kot okrajni gozdar. Še danes pravi, da so bila to najlepša leta. Čeprav so gozdarji v tistih časih delovali v popolnoma drugačnih razmerah kot danes, se je veliko naučil, kar s pridom uporablja pri gospodarjenju v svojem gozdu. Je zagovornik sonaravnega gospodarjenja in ni najbolj navdušen nad uporabo sodobnih tehnologij, vendar jih a-priori ne zavrača.

Pri gospodarjenju z gozdovi se drži usmeritev iz gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenih načrtov. Ob sečnji vedno izvede vsa potrebna gojitvena in varstvena dela. Vsa gojitvena dela, kljub starosti, šteje namreč kar 85 let, še vedno izvaja sam. S cepilcem za drva, ki si ga je kupil pred tremi leti, si vsa drva za kurjavo še vedno poseka in pripravi sam. Tudi posek posameznih sušečih dreves, lubadark, izvrši sam in opravi vsa varstvena dela (lupljenje skorje, sežig vej in sečnih ostankov). Večja dela in sečnje v svojem gozdu opravi z za to usposobljenimi gozdnimi delavci.

Mirku Žagarju je bilo gotovo najtežje v letih 2004 – 2008, ko so smrekovi podlubniki diktirali sečnjo na Kočevskem in posledično tudi v njegovih parcelah. Mirko enostavno ni mogel razumeti, da se to dogaja, še posebej v njegovih parcelah, v katerih je redno kontroliral zdravstveno stanje sestojev. Sam pravi, da je v tem času porabil veliko energije in denarja za telefon, ker je sam dnevno klical gozdarje na čimprejšnjo  sanacijo napadenih dreves.

Nikoli ni hotel postati lovec in še dandanes izreče kakšno pikro na njihov račun. Zelo je občutljiv na poškodbe drevja, ki mu jih z obgrizanjem mladja in skorje ter z drgnenjem rogovja povzroča jelenjad. Proti poškodbam se bori z vsemi metodami (premazi, zaščita debel, …), ki jih v svojem gozdu izvaja sam. Vse njegovo življenje je bilo namenjeno delu z gozdom, delu z naravo. Je tudi strasten čebelar. Tudi kravica je bila v hlevu vse do leta 2007.

Za sebe pravi, da je čisto navaden in preprost človek. »Ker je bilo potrebno v življenju preveč delati, da bi razmišljal o drugih stvareh,« pravi.

Miran Škulj                                                                                       mag. Bojan KOCJAN

Vodja KE Pugled                                                                          Vodja ZGS, OE Kočevje

Komentarji