Naši otroci hodijo v kulturne šole

0

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije zaključil z izborom in izbral kulturno šolo leta 2016.

S projektom Kulturne šole se želijo predstaviti najbolj kakovostni dosežki osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznaniti s primerih dobre prakse.

Na razpis se lahko prijavijo šole, ki glede številčnosti kot tudi kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Naziv se podeljuje izbranim šolam za obdobje petih let.

Kandidirale so osnovne šole, ki imajo razvejano in kakovostno kulturno delovanje v časovnem obdobju zadnjih 3 let, in sicer na vsaj petih področjih. (glasba, gledališče, lutke, folklorna dejavnost, film in video, ples, likovna in fotografska dejavnost, literatura, varovanje kulturne dediščine, drugo;)

Poleg področij pa so morale izpolniti še druge pogoje, kot so:

  • v kulturna delovanja mora biti vključeno večje število učencev in učiteljev;
  • programi se izvajajo v okviru izbranih predmetov in obšolskih dejavnosti;
  • šola mora omogočati spodbujanje mentorskega dela zaposlenih;
  • skupine morajo redno sodelovati na revijah, srečanjih, festivalih, tekmovanjih;
  • redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;
  • pripravljajo kulturne programe za širšo lokalno javnost;
  • omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih;

Letošnji projekt Kulturna šola 2016 se je zaključila v Petrovčah, v kraju, ki je lanskoletna nosilka naziva “najbolj kulturna šola leta 2015”. Šola je gostila 58 slovenskih osnovnih šol, ki so izpolnjevale vse pogoje za pridobitev naziva. Celodnevnega dogajanja se je udeležilo 150 učencev in 60 kulturnih mentorjev.

Najpomembnejši trenutek, na katerega so morali ob pestrem kulturnem programu čakati do konca, je bila razglasitev zmagovalca izmed 15 nominiranih osnovnih šol.

Strokovna komisija je podelila naziv “najbolj kulturna šola 2016” Osnovni šoli Luisa Adamiča Grosuplje.

Kulturna šola leta v kategoriji velikih šol je postala OŠ Preserje pri Radomljah, kulturni šoli leta v kategoriji srednje velikih šol sta postali OŠ Gustava Šiliha Velenje in Dvojezična OŠ I Lendava, kulturna šola leta v kategoriji male in podružnične šole pa je postala OŠ Olge Meglič Ptuj.

Komisija je s posebnimi področnimi priznanji nagradila tudi šole, ki še posebej izstopajo na posameznih kulturnih področjih. Posebno priznanje za izredne dosežke na področju zborovske dejavnosti je tako prejela OŠ Nazarje, posebno priznanje za izredne dosežke na področju gledališke dejavnosti je prejela OŠ Rače, posebno priznanje za izredne dosežke na področju lutkovne dejavnosti je prejela OŠ Zbora odposlancev, Kočevje, posebno priznanje za izredne dosežke na področju folklorne dejavnosti je prejela OŠ Šentjernej, posebno priznanje za izredne dosežke na področju filma in videa je prejela OŠ Brezovica pri Ljubljani, posebno priznanje za izredne dosežke na likovnem in fotografskem področju je prejela OŠ Polzela, posebno priznanje za izredne dosežke na literarnem področju je prejela OŠ Rače, posebno priznanje za izredne dosežke na področju varovanja kulturne dediščine in izobraževanja mentorjev je prejela OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, posebno priznanje za izredne dosežke na področju medgeneracijskega povezovanja je prejela OŠ Odranci, posebno priznanje za izredne dosežke na področju mednarodnega sodelovanja je prejela OŠ Radlje ob Dravi, priznanje za izredne dosežke na področju multikulturnega in medetičnega sodelovanja pa je prejela OŠ Livada Ljubljana. Priznanje za celovit pristop h kulturnemu dogajanju je prejela OŠ Primoža Trubarja, Velike Lašče.

Utemeljitev za pridobitev priznanja in osvojen naziv.

Začetki šolstva v Velikih Laščah segajo med leti 1750 in 1759. Staro šolo, ki je pogorela, sta obiskovala tudi znamenita rojaka Josip Stritar in Fran Levstik, šola pa nosi ime po avtorju prve slovenske knjige Primožu Trubarju, ki se je rodil v sosednji vasi. OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče ima izjemno razvejeno kulturno-umetniško dejavnost.

Aktivni in tudi uspešni so na več kulturnih področjih: poleg pevskih sestavov, ki se redno uvrščajo na regijska srečanja in revije, dosegajo lepe uspehe s svojo fotografsko in likovno skupino, zelo aktivni pa so tudi literarno-novinarski krožek, gledališka in folklorna skupina. Šolski kulturni utrip šole pa je tesno vpet v zunanje okolje, ljudi in kraje. Čuti se na vseh korakih, v številnih prireditvah, nastopih, sodelovanjih…

V sklopu inovativnega krožka so učenci pod mentorstvom izdelali inovativne klopi za notranje in zunanje prostore, lampijone za okrasitev Velikih Lašč in Ljubljane v prednovoletnem času, maskoto šole, okraske iz nenavadnih predmetov npr. špagetov. Kot šola, ki je na pomembnem slovenskem kulturnem prostoru (Trubar, Levstik, Stritar, Javoršek) namenjajo veliko pozornost branju in knjigi. Izdali so kar nekaj knjig oz. publikacij, ki opisujejo ljudi in običaje njihovih krajev. Skratka – vidimo lahko, da OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče kultura in ustvarjalnost pomenita način delovanja, razmišljanja in čutenja ter da je k temu pomembnemu poslanstvu zavezan celoten šolski kolektiv in širše okolje.

Osnovno šolo Zbora odposlancev obiskuje 508 učencev, od tega kar 71 romskih učencev, ki integrirano z vsemi ostalimi obiskujejo pouk. Poslanstvo šole je namreč sprejemanje drugačnosti, medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega mišljenja in pozitivne samopodobe ter skrbeti za enake možnosti izobraževanja s ciljem osvajati vseživljenjsko znanje. Šola je zelo aktivna na vseh področjih kulturnega udejstvovanja. Če bi morali izpostaviti le eno izmed njih, bi bila to lutkovna dejavnost, ki pod okriljem mentoric Tine Stopar in Urške Rupnik deluje že šesto leto. Pri tem nastajajo kakovostne lutke in lutkovne predstave, s katerimi se uspešno udeležujejo območnih, regijskih ter tudi državnih srečanj gledaliških in lutkovnih skupin. Še posebej so veseli povabil različnih organizacij, ne samo na kočevskem, ko se s svojimi lutkovnimi predstavami lahko predstavijo tudi širšemu občinstvu.

Naziv in priznanje kulturne šole sta potrditev, da se dela kakovostno na področju kulturne dejavnosti ter da otroci in njihove mentorice delajo izjemno.

Komentarji