Noč netopirjev v Stari Cerkvi – spoznajmo skrivnostne nočne letalce!

0

V petek 2.9.2016 se nam obeta netopirski dogodek.

Pripravljajo ga Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) in Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), v sodelovanju z OŠ Stara Cerkev in župnijo Stara Cerkev v Stari Cerkvi pri Kočevju.

Ob 15h se bomo zbrali pred cerkvijo Marijinega Vnebovzetja v Stari Cerkvi. Cerkev bomo očistili netopirskega gvana, ki se je nabralo na cerkvenem zvoniku in po podestih namestili zaščitno ponjavo. Ob 17h bo na osnovni šoli potekala likovno ustvarjalne delavnice, kjer bodo otroci izdelali svojega netopirja iz papirja, »netopirske« magnetke, zgibali origami netopirje in barvali netopirje. Ob letošnji Noči netopirjev bo izšla tudi nova naravovarstvena zgodbica za otroke z naslovom »Dogodivščina netopirja Mračka«, ki jo bomo otrokom tudi prebrali in razdelili knjižice. Ko se zmrači, bo sledilo predavanje z naslovom »Skrivnostni nočni letalci« in predstavitev naravovarstvene akcije »Ohranjanje zatočišč netopirjev v cerkvah«. Po predavanju bo za vse udeležence vodeno opazovanje izletavanja netopirjev ter poslušanje njihovega oglašanja z ultrazvočnimi detektorji.

Mednarodna noč netopirjev je dogodek pod pokroviteljstvom organizacije EUROBATS, ki ga vsako leto konec avgusta ali v začetku septembra organizirajo različne naravovarstvene organizacije v več kot 30 državah po svetu. Namen netopirsko obarvanih dogodkov je seznaniti širšo javnost in izobraževati o netopirjih, njihovih navadah in življenjskem prostoru, vlogi v ekosistemu ter nenazadnje skupaj pokazati nesmisle v starih vražah in predsodkih o netopirjih. Zaradi slednjih so te koristne nočne živali s strani človeka še vedno prevečkrat prezirane in preganjane. Eden izmed vzrokov za preganjanje netopirjev v cerkvah je tudi prisotnost netopirskega gvana, ki pa se ga da odstraniti in uporabiti kot dobro gnojilo, zato bomo v okviru dogodka počistili zvonik cerkve in med udeležence razdelili vrčke netopirskega »gnojila«.

Cerkev Marijinega Vnebovzetja v Stari cerkvi je pomembno kotišče netopirjev vrste navadni netopir (Myotis myotis). Spomladi se na podstrešju cerkve zberejo samice v porodniške kolonije, kjer skotijo ponavadi enega mladiča. V cerkvi Marijinega Vnebovzetja je bilo preštetih več kot 220 netopirjev. Širše območje okoli cerkve, ki obsega reko Rinžo, strukturirano pokrajino z mejicami in okoliške gozdove, nudi netopirjem pester prehranjevalni habitat.

Pridružite se nam na srečanju z netopirji!

Dodatne informacije:

V Sloveniji je bilo najdenih 30 vrst netopirjev. Netopirji so ena bolj ogroženih živalskih skupin tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi in v svetu. Pogosto jih ogroža prav človeška nevednost. Ko spoznamo netopirje in njihove življenjske navade, lažje ovržemo predsodke in sprejmemo netopirje za svoje sosede. K večjemu ozaveščanju javnosti pripomorejo organizirane aktivnosti kot so predavanja, delavnice za otroke, večerni sprehodi z opazovanjem in poslušanjem netopirjev ter skupno čiščenje cerkve. Udeleženci na ta način spoznavajo netopirje, dobijo informacije na koga se obrniti, če jih najdejo ter kako s preprostimi ukrepi lahko zagotovijo njihov obstoj oz. sobivanje.

Najpogostejši vzrok za uničenje kotišč netopirjev v cerkvah je zapiranje oz. zamreženje preletnih odprtin. Špranje in line se pogosto zamrežijo zaradi preprečevanja naselitve golobov, s tem pa so onemogočeni tudi prehodi za netopirje. Ponekod so odprtine zaprli zaradi bojazni pred onesnaženjem z gvanom in odklonilnega odnosa do netopirjev. Tudi obnova cerkva na neprimeren način in v času, ko samice kotijo in vzrejajo mladiče, vpliva na manjše preživetje kolonije netopirjev. S tehnično preprostimi in cenovno ugodnimi ukrepi lahko pripomoremo k sožitju bivanja netopirjev in ohranjanju stavb.

Značilnosti cerkve, primerna geografska umeščenost ter okolica cerkve omogočajo ugodne pogoje za naselitev netopirjev. Cerkev Marijinega vnebovzetja v Stari Cerkvi je kotišče navadnih netopirjev. Kotišča so bistvena z vidika ohranjanja populacije netopirjev določenega območja. V Sloveniji se porodniške kolonije netopirjev oblikujejo v toplem delu leta, ki traja od okoli aprila do konca septembra. Ugodne temperaturne razmere na kotišču omogočijo hitrejšo rast mladičev, da so do jeseni že samostojni in se lahko preselijo v zimska zatočišča. Ker so kotišča pomembna za ohranjanje populacije netopirjev, se v okviru državnega monitoringa pregleduje njihovo stanje in ocenjuje številčnost netopirjev v njih.

Ohranitveni ukrepi, s katerimi se omogoča ohranjanje zatočišč netopirjev v stavbiin hkrati zmanjša morebitne negativne vplive prisotnosti netopirjev v stavbi lahko zmanjšujejo nezadovoljstvo upraviteljev stavb zaradi kopičenja gvana in tako pripomorejo k varstvu netopirjev. Zavedamo pa se, da bo v prihodnosti treba aktivnosti nadgraditi in poiskati sistemske rešitve za ohranjanje kotišč, saj je za vzdrževanje razširjenosti in števila netopirjev pri nas pomembno ohraniti celotno mrežo kotišč.

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev in Zavod RS za varstvo narave se v zadnjih letih s podobnim dogodki, naravovarstvenimi akcijami in projekti trudi izobraževati upravitelje stavb ter lokalne skupnosti o pomembnosti netopirjev in njihovih zatočišč v našem okolju.

Kje lahko izveste več?

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (http://www.sdpvn-drustvo.si)

EUROBATS (http://www.eurobats.org )

 

 

 

Komentarji