Novi programi na GSŠ Kočevje

0

K že obstoječi ponudbi izobraževalnih programov: gimnazija, ekonomski tehnik, trgovec, mizar in obdelovalec lesa bo Gimnazija in srednja šola Kočevje od šolskega leta 2015/16 naprej dodala še programa lesarski tehnik in oblikovalec kovin – orodjar. K že obstoječi ponudbi izobraževalnih programov: gimnazija, ekonomski tehnik, trgovec, mizar in obdelovalec lesa bo Gimnazija in srednja šola Kočevje od šolskega leta 2015/16 naprej dodala še programa lesarski tehnik in oblikovalec kovin – orodjar. Oba nova programa bosta pomembno izboljšala ponudbo edine kočevske srednje šole in prispevala k bolj raznoliki in večji izbiri programov za kočevske osnovnošolce, ki bodo svoje izobraževanje lahko nadaljevali v domačem kraju in s tem prispevali k bolj pestri izobrazbeni strukturi iskalcev zaposlitve ter zapolnili vrzeli pri pomanjkanju kadrov v deficitarnih poklicih. Podrobneje bomo izobraževalne programe predstavili v naslednji številki.

Komentarji