OŠ ZBORA ODPOSLANCEV PRIDOBILA NAZIV KULTURNA ŠOLA

0

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije in društvom GEOSS podeljuje osnovnim šolam, ki imajo razvejano in  kakovostno kulturno dejavnost, ter so hkrati tudi središče kulturnega utripa svojega okolja naziv KULTURNA ŠOLA. Foto: Petra Šolar

Šola lahko doseže naziv, če trajno ali vsaj štiri leta goji razvejano in kakovostno kulturno življenje na vsaj treh različnih področjih delovanja: na glasbenem, likovnem, literarnem, varovanju kulturne dediščine in na predstavitvenih dejavnostih, kot so ples, gledališče, lutke in folklora.

Naša šola se je meseca marca prijavila na razpis. Zbrali in popisali smo vse glasbene koncerte, gledališke, lutkovne in plesne nastope, likovne in literarne dosežke v zadnjih treh letih in pristojna komisija je na podlagi dokumentacije ugotovila, da izpolnjujemo pogoje za naziv KULTURNA ŠOLA. Naša šola bo naziv lahko uporabljala od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016.

Kulturno delovanje naše šole  obsega naslednje dejavnosti: glasbena, gledališka, lutkovna, plesna, literarna, likovna, varovanje kulturne dediščine, šolski radio. Kulturna dejavnost je del rednega programa, izvaja pa se tudi pri izbirnih predmetih in interesnih dejavnostih. Učitelji spodbujajo učence k sodelovanju na raznih natečajih in pri projektih, ki spodbujajo ustvarjalnost. Šolske skupine sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenim predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov. Na šoli se preko celega leta vrstijo različni kulturni dogodki in prireditve namenjeni učencem, staršem in širši lokalni skupnosti, krajevnim organizacijam. Šola tudi omogoča prostor za kulturne dejavnosti posameznim  kulturnim društvom.

Pridobljeni naziv potrjuje  kakovostne dosežke naših učencev in učiteljev  na področju kulture in jih predstavlja širši javnosti.

Seveda je to velika potrditev za vse nas, še posebej za vse mentorje, ki vse te dejavnosti opravljajo po pouku in skušajo učencem dati poleg znanja še nekaj več… Vsem njim iskrene čestitke.

Peter Pirc, ravnatelj

Komentarji