Odgovor na prispevek Franca Mihiča Ribniški poraz SDS in Jožeta Tanka

0
Foto: sds.si

G. Franc Mihič je s svojimi prispevki in razmišljanji zelo aktiven v medijih, predvsem tiskanih. Veliko svojih objav mi je preko linkov pošiljal na moj državnozborski naslov. Zanimivejše prispevke sem prebral, druge preletel. Na njegova mnenja se praviloma nisem odzival, čeprav se je g. Franc Mihič v mnogih člankih obregnil ob moje delo, bodisi na lokalni bodisi na nacionalni ravni. V svoji zelo dolgi zgodovini spremljanja mojega dela ni g. Mihič o meni napisal kakšnega pozitivnega prispevka. Vsaj ga nisem zaznal.

Ne vem, zakaj so pisanja g. Franca Mihiča o meni taka, a po zdravi pameti je skoraj nemogoče, da bi Jože Tanko, po g. Mihiču že skoraj dve desetletji vodilni ribniški politik, delal samo narobe ali samo slabo.

Zakaj o izidu lokalnih volitev v Ribnici slovenski osrednji mediji, ne tiskani in niti ne nacionalna RTV, podrobneje ne poročajo, ne vem. Morda še bodo, pustimo jim svobodo.

Res je, da smo na teh lokalnih volitvah pričakovali boljši rezultat, tako na županskem kakor tudi na svetniškem delu. Volivci so imeli izbiro, izbrali so, njihovo voljo spoštujem(o). Upam, da so se dobro odločili in da bodo rezultati »nove politike« ob naslednjem volilnem obračunu izrazito opazni. Večina, ki jo ima novi župan, je absolutna, izrazit preskok na (še) boljše je obljubljen. In pričakovan.

Seveda pa je precej neumestno pisati, da sem omalovaževal konkurenco. V celotnem obdobju po letu 1994, ko se je oblikovala sedanja oblika lokalne samouprave, smo imeli 5 mandatov župana, a nikoli nobene formalne koalicije. Za vse smo morali pridobiti podporo najmanj ene, v prvem obdobju pa celo več drugih strank, kar ni bilo vedno lahko. Vse je torej potekalo v dogovarjanju z drugimi strankami, z nekaterimi bolj, z drugimi manj poglobljeno, pri čemer je logično, da prav vseh – ne svojih, ne drugih želja ali zahtev zaradi raznoraznih ovir ali zadržkov ni bilo moč uresničiti. Najbrž na take pogovore oz. pogajanja težko prilepimo »lastnost avtokracije«.

So pa volitve vedno čas za presojo. Letos smo na junijskih parlamentarnih volitvah izboljšali rezultat, na lokalnih pa smo ga poslabšali. Tudi tokrat bomo na organih občinskega odbora opravili analizo in sprejeli ustrezne odločitve. Kot vedno do sedaj. Seveda pa bomo odločali člani stranke in ne zunanji prišepetovalci, kot vedno do sedaj. Tudi vse druge odločitve smo sprejemali na organih občinskega odbora, zato pisanja in očitki o mojih individualnih odločitvah ne stojijo.

Samo da spomnim, prav na vseh »parlamentarnih volitvah od leta 1996 dalje smo dobili z naskokom najboljši rezultat v volilnem okraju, na vseh lokalnih od leta 1995 dalje, razen leta 2002 in tokrat, smo imeli župana, in na vseh lokalnih volitvah, razen leta 1994 in letos pa smo dosegli najboljši izid na volitvah svetnikov. Kar so spoštovanja vredni rezultati. Velikokrat smo zmagali, a to še ne pomeni, da je Ribnica trdnjava SDS. Dokazovali smo se z delom, ljudje pa so presojali. A vsaj toliko, če ne še bolj kot trdnjava SDS, je bila Ribnica trdnjava SKD in SLS. A tudi najboljši ne zmagajo na vsaki tekmi, ne v športu, ne v politiki, ne v zasebnem ali poslovnem življenju.

Seveda drži ugotovitev g. Mihiča, da sem zelo dolgo prisoten v politiki. V lokalni od leta 1994 – do leta 2002 sem bil župan, potem pa vseskozi občinski svetnik, v državni pa sem poslanec od leta 2000.

Prepuščam, da ocenjujete moje delo. Vedno je bilo javno, v parlamentu pa je tako ali tako vse posneto in vsem so brez omejitev dostopne vse moje izjave in dejanja. A če bi bil res tako neprimeren, ne bi bil 5 mandatov vodja poslanske skupine SDS in sedaj podpredsednik državnega zbora. Me kolegi poslanci za te funkcije pri tako kvalitetnem naboru kot ga ima in ga je imela poslanska skupina SDS sploh ne bi predlagali.

In odkrito povem, da sem ponosen na rezultate svojega dela, na lokalni in državni ravni.

Jože Tanko, poslanec SDS

Komentarji