Odgovor za javnost na članek oz. prispevek, ki je bil objavljen v časopisu Kočevska

0
Foto: www.zdkocevje.si

V svojem dolgoletnem vodenju ZD Kočevje sem se trudila, da je se je zavod razvijal in da je izpolnjeval svoje osnovno poslanstvo-skrb za paciente. Kot v vsaki drugi ustanovi smo se tekom let srečevali z različnimi težavami, kadrovskimi, finančnimi, investicijskimi, vedno pa nam je bilo vodilo primerna oskrba naših uporabnikov. Zavod je deloval zakonito in transparentno. Delovanje je bilo ves čas pod nadzorom pristojnih inštitucij in Sveta zavoda. Napake, ugotovljene ob rednih notranjih revizijah smo popravljali sproti, saj temu so revizije namenjene. Vsa leta vodenja sem korektno sodelovala z občinskim vodstvom, tudi sedanji župan ni izražal nestrinjanja z ukrepi, kakršnokoli revizijo bi lahko naročil že v času mojega vodenja , ko so imeli občani zagotovljeno popolno zdravstveno oskrbo pri svojem izbranem zdravniku. S polno zasedenostjo zdravnikov in tudi njihovim dodatnim delom je bilo zagotovljeno nemoteno financiranje ZD Kočevje, nabave, izobraževanja, štipendiranje, tudi občasno kratkoročno reševanje likvidnostnih težav Občine.

Aktualna revizija naj bi bila posledica nezadovoljstva občanov z razmerami v ZD, sega pa do leta 2008, čeprav se nezadovoljstvo nanaša na dogodke zadnjih dveh let, ko so številni občani ostali brez osebnega zdravnika. Seveda o reviziji nisem bila obveščena, nisem mogla podati nobene obrazložitve, kljub zahtevi mi ni bila vročena do današnjega dne, za njo sem izvedela iz medijev .Revizija naj bi bila narejena v septembru, objavo v lokalnem časopisu pa je Svet zavoda uprizoril v tem tednu, neposredno pred volitvami. Tako je vse skupaj videti kot poizkus preusmeritve pozornost občanov- pacientov od resničnih problemov. Ali je revizijsko poročilo županov prispevek k rešitvi akutnega problema.

Dejstvo, da s svojim delom v obremenjeni ambulanti in dodatnim delom v nadurah ves čas prispevam k reševanju težav in ohranitvi števila pacientov v ZD, seveda ni pomembno za nobenega od odgovornih. Pomembnejša je očitno diskreditacija mojega dela in mene osebno, saj mi ni bila zagotovljena nobena pravica v izvedenih postopkih in so mi bile kršene temeljne pravice. Izvedela sem,da bo v četrtek 15.11.2018 ob 13.00 v KCK tako imenovani zbor delavcev, ki zgleda bolj kot »miting« na katerem je udeležba vseh zaposlenih obvezna!!. Na tem mitingu bo javno predstavljeno revizijsko poročilo, ki ga še do danes nimam v rokah. Tako mi je ne omogočen argumentiran odgovor na očitane nepravilnosti. Vse skupaj se odvija na škodo pacientov, saj bo v tistem času motena zdravstvena oskrba.

Čeprav sem s svojim delom, družino in prijatelji zasidrana v ta kraj in sem predana svojemu poklicu in pacientom, je delo v takšnem vzdušju pretežko. Kočevska je zame moja in naša, za nekatere samo Moja.

Andreja Rako dr. med

Naročnik objave: Andreja Rako

Komentarji