Odgovorno lastništvo in zaščita psov

0

Pes je v očeh ljudi viden zelo različno. Nekateri ga vidijo kot življenjsko nevarnost, drugi kot higiensko tveganje, tretjim gre na živce, ker laja v stanovanjskih hišah … V odnosu vašega psa do okolice je pomembno poudariti, da lahko odgovoren lastnik zlahka doseže, da njegov pes ne predstavlja problema v okolju, v katerem živi. Pes je naš prijatelj in potruditi se moramo, da to tudi ostane. Zato je vaša naloga, da mu zagotovite okolje, v katerem bo takšnih bolečin čim manj.Veterinarska uprava RS je izdala knjižico O odgovornem lastništvu psa, ki bi jo moral imeti vsak sedanji in bodoči lastnik psa. V njej so vsa navodila od lastništva in skrbi za psa, prepovedana ravnanja, pes in okolica, pes in otroci, o potovanjih, vse o cepljenju, čipiranju, slovo od psa …Zakonska zaščita psovV Zakonu o zaščiti živali so v 15. členu navedena prepovedana ravnanja in mučenje, ki zadeva tudi pse: pretepanje, namerno povoženje in spolna zloraba, streljanje in obmetavanje s petardami, organiziranje in šolanje za pasje boje, namerna trajna ali začasna zapustitev psa, hranjenje s snovjo, ki povzroča trpljenje ali smrt, pa tudi vzreja in vzgoja s pripomočki, ki povzročajo bolečine in škodujejo zdravju živali. Mučenje živali (psa) je po Zakonu o zaščiti živali (4. člen): Vsako naklepno ravnanje ali naklepna opustitev ravnanja, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče in ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju, pa tudi nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali. 11. člen zakona o zaščiti živali:- Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali. – Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. – Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.Prav tako je določilo o mučenju živali navedeno v 341. členu Kazenskega zakonika RS:- Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. – Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali, ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.Nadzorstvo nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo uradni veterinarji in inšpektorji, vsak v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Tudi policisti nadzirajo upoštevanje določil Zakona o zaščiti živali, in sicer dela, ki pooblašča policijo za nadzor tako ob rednem delu, kot tudi ob poostrenih nadzorih. Pri tem nadzirajo upoštevanje določil navedenega zakona in zoper kršitelje v skladu z danimi pooblastili ukrepajo. Na splošno velja, da se policisti odzovejo na vsak klic oziroma obvestilo občanov, drugih oseb ali institucij ob sumu storitve kaznivega dejanja ali prekrška. Pri tem je potrebno vedeti, da je vsak primer dogodek zase in se ga tako tudi obravnava. Ko so zbrana vsa potrebna obvestila in preverjene okoliščine, policisti izvedejo zakonit ukrep, pri tem pa morajo upoštevati vse v zakonu zapisane pogoje in postavke. Policija ukrepa zoper kršitelje ob neposredni zaznavi kršitve oz. ob posredni zaznavi, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji. »O veličini naroda in o njegovi moralni razvitosti lahko sodimo po tem, kakšen je njegov odnos do živali.«Mahatma GandhiObravnavanje kršitev V prvem polletju 2011 je PP Kočevje obravnavala 4 kršitve določil Zakona o zaščiti živali in eno kaznivo dejanje mučenja živali, pri čemer je postopek še vedno v fazi predkazenskega postopka. Leta 2010 je Policijska postaja Kočevje obravnavala 6 kršitev določil Zakona o zaščiti živali in eno kaznivo dejanje mučenja živali, pri čemer je zoper eno osebo podala kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.  Po preverjanjih preko evidenc policije je bilo ugotovljeno, da je Policijska postaja Ribnica v letu 2010 obravnavala 9 kršitev določil Zakona o zaščiti živali, v prvem polletju leta 2011 pa eno kršitev določil Zakona o zaščiti živali. Kršitve 341. člena Kazenskega zakonika Policijska postaja Ribnica v letu 2010 in prvem polletju 2011 ni obravnavala. Pes mora biti v mestnem parku oz. v naselju na povodcu! Opustitev fizičnega varstva psa je prekršek, ki se kaznuje z globo.Društvo za zaščito živali Kočevje prejme okrog 10 pisnih pa tudi veliko telefonskih prijav. Društvo se največkrat odzove z pisnim opozorilom kršitelju, kadar pa so razmere hujše, obvestijo veterinarsko inšpekcijo. DZZŽ Kočevje se srečuje s človeško podlostjo in malomarnostjo do svojih živali. Vedno znova se na društvo obračajo sprehajalci in obiskovalci gozda z najdenimi pasjimi in mačjimi mladiči, ki so običajno na robu preživetja, polni bolh in ostalih parazitov. Za tiste, ki so najdeni, v društvu poskrbijo, zelo veliko pa jih ostane prepuščenih neznani in žalostni usodi. Poskrbite, da se vaše živali ne bodo nekontrolirano razmnoževale, kajti to je vaša dolžnost in je ubijanje mladičev kaznivo. Pa tudi pred bolhami jih redno zaščitite. DZZŽ poziva vse »rančerje«, da morajo biti tudi psi dnevno oskrbovani s hrano in vodo ter dnevnim izpustom.Zavetišče MeliV letu 2010 je Občina Kočevje podelila koncesijo Zavetišču Meli iz Trebnjega, ki je dolžno v 24 urah poskrbeti za najdenega zapuščenega psa in v 4 urah, če gre za ranjeno žival. Tel. št. Zavetišča Meli: 041 779 884. Na isto številko lahko pokličete tudi, če bi želeli ponuditi dom kužku iz zavetišča. Ob plačilu posvojnine dobite cepljenega in čipiranega psa, psičke pa so tudi sterilizirane. Pri posvojitvi kužka iz omenjenega zavetišča vam lahko pomaga tudi DZZŽ.Minka PlešnarDZZŽ Kočevje,Sebastjan Juhant Tiskovni predstavnik PU Ljubljana

Komentarji