Odnos do pobud občanov Ribnice – pismo občanke

0
Opekarska ulica

O problematiki cenzure v ribniškem Rešetu je bilo napisano že marsikaj, tokrat pa nam je svoje pismo županu Jožetu Levstku poslala gospa Marija, katere mnenje je bilo umaknjeno iz omenjenega glasila.

Županu gospodu Jožetu Levstku!

Gospod župan, prvič ste se v REŠETU v svojem komentarju dotaknili problematike »Opekarske ceste« oz. moje pobude. Demokracija pa temelji na komunikaciji oblasti z volivci!

Pobuda, pod naslovom »Opekarska cesta je nevarna«, je bila objavljena v REŠETU že maja 2012. Vprašanje, kdaj boste torej podali javni odgovor o nevarnosti na  Opekarski cesti, pa je bilo objavljeno v REŠETU, še dvakrat in sicer maja in novembra leta 2013. Šele 10.12. 2013 pa ste podali odgovor, a samo meni osebno in ne javno v REŠETU.

V odgovoru trdite, da je edina prava rešitev za pešce na Opekarski ulici ta, da koristijo varnejšo Čolnarsko ulico, ki je menda sedaj v ta namen dodatno urejena. Na terenu pa ni videti nobenega posega. Zame je to posmehljiva in povsem nesprejemljiva in za varnost pešcev neodgovorna rešitev nevarne Opekarske ceste.

Ker vaš odgovor na mojo pobudo in vprašanja, doslej še niste javnosti predstavil, niti v zadnjem REŠETU, a »cenzura« ni dovolila objave mojega prispevka, da bi se vam potem lažje javno zahvalila, se vam vseeno zahvalim za vaš iskren ironičen odgovor v zadnjem REŠETU »Izpod županovega peresa«, ki je menda povzetek mnenj vaših sodelavcev, kot pišete.

Kar nekaj občanov je spraševalo, kdaj in kakšen bo oz. je odgovor občine občanu, saj gre vendar za javno cesto, za javno podano pobudo, za delo javnih organov, a očitno javnega odgovora nis(m)o vredni.

Predlagala sem konkretno, enostavno in ceneno rešitev za večjo varnost na Opekarski cesti, predvsem za pešce, otroke in starejše, zaradi katere ste se na moj račun celo na radiu Univox ponorčevali, češ da pričakujem obvoznico. Razmišljam in iščem odgovore:

  1. Zakaj gospod župan pošilja »prijazna« pisma samo meni, kot da je problem Opekarske ceste samo moj in mojih vnukinj?

  2. Občinski svet, Komisija za prometno varnost pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ribnica in Policija so obravnavali problem nevarnosti Opekarske ceste za vse udeležence prometa. Prišli so do spoznanja, da Policija ne beleži zadnja leta prometnih nesreč na odseku od hišne številke 1-43. Strokovnjaki so tudi predlagali, naj uporabljam primernejšo in varnejšo Čolnarsko pot, ki se združi z Opekarsko cesto. Strokovnjaki niso razložili, zakaj je predlagana pot do naše hiše primernejša, varnejša od Opekarske ceste. Meni se ne zdi. Ta pot je odprta za ves motorni promet. Je polovico dela makadamska z lužami ob deževnem vremenu. Ob združitvi z Opekarsko cesto pa ni niti pločnika in ne prehoda za pešce.
  3. Zakaj ni primerno zmanjšanje hitrosti za motorna vozila s 50km/h na 40km/h ali 30km/h na Opekarski cesti, kar sem predlagala že v prvem pisanju?

»Komu bomo dali prednost v našem mestu avtomobilu ali človeku?«, se vi gospod župan sprašujete v svojem uvodniku. Ali ni edini odgovor: »Prednost ima človek, ne avtomobil!« To načelo je vendar temelj demokratične družbe in veljavne zakonodaje o varnosti državljanov, tudi na cesti.

Na koncu se opravičujem, ker sem vznemirjala vso občinsko upravo, politike, strokovnjake, čeprav so plačani iz našega davkoplačevalskega denarja. Želela sem le izboljšanje prometne varnosti za vse, ki uporabljamo to cesto in ne le za mene in mojo družino.

Osupla sem in prizadeta, kako lahko še dandanes »demokratična in odgovorna« občina in njen župan tako podcenjevalno obravnava probleme in pobude občanov.

Demokracija je še vedno služenje ljudem, občanom, menimo v naši družini!

Marija Mihič, Ribnica

Komentarji