Odpovedi, odpuščanja, mobing in nepravilnosti v ZD Kočevje (2. del)

0

 

Danes, 5. februarja 2018 je na Občini Kočevje potekala novinarska konferenca na temo medijsko odmevnih težav v ZD Kočevje, ki sta jo sklicala kočevski župan dr. Vladimir Prebilič in direktorica Zdravstvenega doma Kočevje asist. Polona Vidič Hudobivnik. Na konferenci so prisostvovali tisti, ki so bili v največji meri vpleteni v obtožbe o nepravilnostih, ki naj bi se dogajale v ZD Kočevje. Svoja stališča sta izrazila prej omenjena Vladimir Prebilič in Polona Vidič Hudobivnik, pa tudi pomočnik direktorice Primož Velikonja ter podpredsednica Sveta zavoda ZD Kočevje Edita Jusić, dr. med.

Po enournem pojasnjevanju situacije s strani govorcev lahko povzamemo, da vsi štirje očitke in trditve, o katerih smo pisali mediji zavračajo ter trdijo, da delovanje ZD Kočevje nikoli in nikdar ni bilo v neskladju z zakonom in delovno etiko (od domnevnega mobinga, plačila team buildinga, odpovedi delovnega razmerja na podlagi racionalizacije ipd.). Podpredsednica Sveta zavoda Edita Jusić pravi: »Vodstvo Zdravstvenega doma Kočevje nam je redno in natančno poročalo o aktualnem dogajanju v Zdravstvenem domu Kočevje, ki smo ga ocenili kot zadovoljivo in sprejemljivo, kar po naši oceni ni potrebovalo takojšnjega ukrepanja.«

Jusićeva zagotavlja, da s prijavo bivše vodje finančne računovodske službe v ZD Kočevje Teje Haber, ki jo je podala 12. 12. 2017 na občinsko upravo, večina članov Sveta zavoda ni bila seznanjena. »Konec decembra je bil na povabilo predsednika Sveta zavoda gospoda Romana Hrovata na sestanku z gospo Tejo Haber prisoten en član Sveta zavoda, kjer so obravnavali problem, omenjen je bil tudi mobing. Na sestanku so se dogovorili, da bo po posvetu z ostalimi člani Sveta zavoda problem obravnavan na naslednji seji. Seje v januarju 2018 nismo imeli.« Informacije, zakaj le-te ni bilo, nismo prejeli.

Utrinek z novinarske konference 05. 02. 2018

Direktorica Polona Vidič Hudobivnik je na konferenci kar nekajkrat poudarila, da so odnosi v ZD vedno boljši, kar naj bi bila posledica uspešno izvedenega team buildinga, ki so ga pod taktirko Metke Komar izvajali 4 vikende zapored v juniju 2017.

Z njo se denimo ne strinja izvajalka medicine dela ZD Kočevje Tatjana Furlani, ki je na situacijo kot nepristranska opazovalka opozorila tudi župana.

Prilagamo njeno izjavo:

Kot izvajalka medicine dela Zdravstvenega doma Kočevje in nepristranska opazovalka ugotavljam, da je velik delež delavcev nezadovoljen z razmerami v Zdravstvenem domu. Zaposleni, tako zdravstveno osebje kot zdravniki, mlajši in starejši, ob pregledih navajajo zaskrbljenost zaradi razmer na delovnem mestu, psihičnih pritiskov, imajo občutek šikaniranja zlasti zaradi premajhne ali neprimerne komunikacije, strah zaradi zadnje odpovedi delovnega razmerja vodje financ in občutek nemoči za spremembo trenutnega stanja.

Kot posledica tega so bili že večkrat omenjeni odhodi visoko strokovnih delavcev, ki so dolga leta delali v Zdravstvenem domu in dobro poznali zdravstveno stanje pacientov. Zaskrbljujoče je dejstvo, da še nekaj delavcev napoveduje odhod in si išče službo v drugih ustanovah.

Pri svojem delu zaznavam stisko pacientov, ki zelo pogrešajo in obžalujejo odhode svojih izbranih zdravnic, za katere ni primerne zamenjave.

Tudi zdravniki zasebniki so nezadovoljni, ker imajo v dežurstvih povečan obseg dela zaradi kadrovskega pomanjkanja v Zdravstvenem domu.

Sama pogrešam vedno nasmejan obraz dr. Prelesnikove in humor dr. Vidmarjeve, s katerima smo pred več kot 25 leti tako optimistično začeli z delom v svojem kraju. Naš Zdravstveni dom je bil do sedaj zgled urejenosti in dostopnosti pacientov do specialističnih zdravstvenih storitev (diabetolog, antikoagulantna ambulanta, okulist, ginekolog, dermatolog…) in urgentne službe.

Ponovno apeliram na ustanovitelja Zdravstvenega doma, da prepreči nadaljnje, nepotrebne odhode strokovnjakov, domačinov. Škoda z dosedanjimi odhodi je že tako nepopravljiva.

Želim opozoriti, da je poslanstvo zdravnikov na prvem mestu dobrobit in zdravje pacientov.

mag. Tatjana Furlani, dr. med. spec. Med. dela, prometa in športa