Odpovedi, odpuščanja, mobing in nepravilnosti v ZD Kočevje (1.del)

  0

  Zadnje dni se v Kočevju svet vrti samo še okoli zdravstvenega doma in na to temo je slišati ogromno informacij, kar nekaj jih je na žalost resničnih. Andreja Rako je po dvajsetih letih vodenja zdravstvenega doma Kočevje na poletnih volitvah 2016 na račun zgolj enega volilnega glasu svoje pristojnosti prepustila novo izvoljeni direktorici dr. Poloni Vidič Hudobivnik. Od takrat se v eni pomembnejših javnih ustanov dogajajo stvari, ki so se pred tem zdele nemogoče.

  Prijava mobinga in odpoved delovnega razmerja Vodji finančne službe

  Kot smo že pisali, je 22. januarja prejela odpoved vodja financ Teja Haber, razlog za to pa je bil v racionalni rabi sredstev in gospodarnem ravnanju. Kot zanimivost lahko povemo, da v ZD Kočevje delujeta dva sindikata. Predsednica prvega izmed njih je Vladka Železnjak, ki je celo podala soglasje novi sistemizaciji delovnih mest, predsednica drugega sindikata – Velikonja Alma pa se je vzdržala. V času, ko se večina sindikalistov bori za pravice svojih članov in jih s stavkami podpira, se slednji v Kočevju z odpuščanjem zaposlenih očitno strinjajo.

  Pomemben podatek za pojasnitev odpovedi vodje financ je tudi ta, da je le-ta že 12. decembra 2017 predsedniku Sveta zavoda in podžupanu Romanu Hrovatu podala pisno prijavo o mobingu, katerega naj bi izvajala direktorica ZD Kočevje dr. Polona Vidič Hudobivnik. Ker občina kot ustanoviteljica zavoda do 21. decembra 2017 ni storila nič, je prijavo o mobingu poslala še na Delovni inšpektorat, ki pa se prav tako ni odzval hitro, zato jih je 15. januarja 2018 ponovno opomnila na prijavo. Nekaj dni kasneje, 22. januarja pa je vodja financ Teja Haber prejela odpoved delovnega razmerja.

  Team building in nezakonito plačilo za storitve

  V ZD Kočevje so kot novost uvedli skupinske delavnice, ki so se odvijale junija 2017 v Osilnici. Vodila jih je Metka Komar, ki je tudi kasneje nudila direktorici ZD svoje storitve. Na vprašanje, koliko Metka Komar računa za uro svojega dela, nam direktorica ZD sprva ni želela odgovoriti. Le nekaj ur po pogovoru nas je poklicala in obvestila, da ji plačujejo 450 evrov za delovni dan. Ko smo vprašali, koliko je znašala cena vodenja team buildinga, nam je bila posredovana informacija o znesku 12.330 evrov. Tu pa se pojavi težava, saj je imela Metka Komar s.p. že več kot 4 mesece zablokiran račun. Kam je bil torej nakazan denar? Ob predočenem dokazu, da je ZD na nedovoljen način nakazal denar za njene storitve na račun podjetja njenega sina, sta direktorica in njen pomočnik ostala brez besed. To je seveda nezakonit način poslovanja, saj gre v tem primeru za izigravanje upnikov. Metka Komar je dva dni po našem predočenju dokazov poplačala vse dolgove in odblokirala svoj račun, je pa nenavadno predvsem dejstvo, da je imela v zadnjih 6-ih letih račun zablokiran kar 630 dni – skoraj dve leti.

  Komentarji