Otvoritev dveh novih računalniških učilnic v Srednji šoli Kočevje

0

V avli Srednje šole Kočevje so dijaki na prvi šolski dan prerezali trak v dveh sodobno opremljenih računalniških učilnicah. S pričetkom novega šolskega leta 2011/12 smo v Srednji šoli Kočevje začeli uporabljati dve novi računalniški učilnici. To je za šolo velika pridobitev, saj je oprema stare učilnice komaj še sledila novim potrebam sodobnih oblik  pedagoškega dela.Matjaž Nosan, ravnatelj: »IKT učilnice za pouk računalništva in podjetništva na SŠ Kočevje so ta trenutek verjetno najsodobnejše v Kočevju. To ni  pomembno le za naše dijake in dijakinje, marveč tudi za  ustanove in firme, ki izvajajo tovrstna izobraževanja za svoje zaposlene. Različna IKT izobraževanja bomo vsekakor ponudili tudi občanom.« V letu 2010 smo se prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo za opremljanje osnovnih in srednjih šol z IKT opremo. Ob pričetku šolskega leta 2011/12 v prenovljenih učilnicah čaka dijake oprema 33-ih računalnikov z LCD monitorji in LCD projektorjem. Znesek v višini 15.000 € je šola zagotovila v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo v deležu 50% šola in 50% MŠŠ. Novi učilnici je bilo potrebno še urediti in ustrezno opremiti z računalniškim pohištvom, kar je v znesku 11.000 € financirala šola sama. Ti dve novi učilnici sta za našo šolo velika pridobitev, saj sta zelo sodobno opremljeni. V vsaki učilnici je 16 učnih mest, ki imajo enotno strojno in programsko opremo. Vsi računalniki imajo naložen operacijski sistem Windovs 7 in programsko opremo Office 10.  Ena od učilnic je specializirana za poučevanje predmeta UČNO PODJETJE v programu ekonomski tehnik. V drugi učilnici pa bomo izvajali pouk računalniškega konstruiranja in splošnega računalništva. Učilnici sta namenjeni tudi pouku ostalih predmetov in učitelji bodo lahko z novo informacijsko komunikacijsko tehnologijo v večjem obsegu uporabljali sodobnejše metode pouka, ki so mladim danes seveda veliko bliže.Srednja šola Kočevje

Komentarji