Podjetniški inkubator Kostel

0

V občini Kostel, v Petrini nudimo mladim podjetjem in vsem, ki razmišljajo v podjetniškem duhu možnost vključevanja in sodelovanja z našim inkubatorjem.

Objekt je razdeljen v 6 enot s skupno pokrito površino  4124 m², ki so namenjene za proizvodnjo, skladiščenje, storitveno dejavnost, pisarniško dejavnost ter kotlovnico. Poleg pokritih površin je na voljo tudi 1500 m² nepokritih skladiščnih površin. Posameznim enotam so na uporabo tudi skupni prostori ter ustrezna parkirišča za zaposlene in obiskovalce. Vsi notranji prostori so ogrevani. Enota 6 predstavlja kotlovnico na lesne sekance. Na celotni površini strehe objekta je izgrajena sončna elektrarna moči 200 kW

Nahajamo se v bližini pristanišča Rijeka 60 km, blizu železniške proge Zagreb – Rijeka; (Delnice) 12 km in blizu letališč Krk in Grobnik.

Podjetniški inkubator nudi inkubirancem:

  • razpolaganje z modularnimi prostori, ki jih dobijo v najem po ugodnih pogojih za omejeno obdobje (pet let od ustanovitve), lahko pa se z rastjo širijo na nove module,
  • začasno bivanje v inkubatorju, v fazi ustanovitve in začetnega razvoja podjetja, kasneje se podjetje preseli v tržno okolje,
  • dostop do poslovno – tehničnih storitev po nizkih cenah zaradi skupne organizacije (delitve) storitev,
  • zagotavljanje managersko – tehničnih storitev ter pomoči pri vzpostavljanju poslovnih stikov (z investitorji, kupci in dobavitelji),
  • možnosti srečevanja podjetnikov/podjetij in izmenjave informacij, obstoj spodbud za razvoj

Za več informacij pokličite na tel: 059 933 415 ali mobi: 040 620 080, Iztok Pantar, v.d. dir.

www.inkubator-kostel.si, E-mail: info@inkubator-kostel.si

 

 

 

Komentarji